Dreigt uitloting voor 650 leerlingen? Nieuwe school nodig in Amsterdam?

Geplaatst door Menno van de Koppel op 22 maart 2014

Op de website van OCO was de afgelopen twee weken een overzicht te zien van het verloop van de aanmeldingen op Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Dit overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam. Veel scholen hebben inzage gegevens in het verloop van de aanmeldingen, de meeste hebben ook meegewerkt aan het overzicht. Helaas niet allemaal waardoor het beeld nog niet compleet is. Ook is er nog geen zicht op hoeveel leerlingen zijn afgewezen en in de tweede ronde op zoek moeten naar een school.

Precieze aantal leerlingen dat uigeloot zal worden nog moeilijk te schatten

In Het Parool werd vandaag geschreven dat 745 leerlingen moeten loten. De optelsom van het aantal aanmeldingen kwam gisteravond nog op dat getal uit maar intussen kan het al enigszins naar beneden bijgesteld worden naar 733. Naar verwachting zal door het herschikking en oprekken van klassen dit aantal nog  verder dalen tot circa 650. Een kanttekening is nog dat de IVKO en het Geert Groote College ook nog geen inzage hebben gegeven in hun cijfers en misschien ook leerlingen moeten teleurstellen. Ook moet nog een onbekend aantal leerlingen de NIO-toets afleggen (omdat de Citoscore te laag was), waardoor het aantal misschien nog verder zakt. Het aantal afgewezen leerlingen komt niet voor in de lotingsstatistieken, maar ook deze leerlingen zullen in de 2e ronde een school moeten proberen te vinden.

Met nog een slag om de arm: nieuwe school nodig

Een eerste inventarisatie van de beschikbare cijfers levert als beeld op dat er verschil is tussen de stadsdelen in overschotten en tekorten aan leerlingplaatsen. Over de hele stad genomen lijkt er nog behoefte te zijn aan ca 3 klassen voor havo/vwo en 3 klassen voor vwo, dit zou het stichten van een nieuw Lyceum voor openbaar onderwijs rechtvaardigen. Maar hierbij moet nog een slag om de arm gehouden worden omdat nog niet alle gegevens bekend zijn.

Centrum en Zuid

In Zuid (inclusief Centrum) zijn er 3 vmbo-t klassen over. Maar er zijn 8 havo/vwo-klassen en 3 vwo-klassen te weinig.

West en Nieuw-West

In West West en Nieuw-West zijn er 5 vmbo-t/havo klassen en 1 havo/vwo-klas te weinig. Wellicht dat het Comenius en het HLW daar nog verlichting kunnen brengen voor de havo/vwo-leerlingen, maar beide scholen lijken geen reëel alternatief te zijn voor leerlingen van buiten het eigen stadsdeel gezien het feit dat ze in de eerste aanmeldingsronde geen inzage hebben gegeven in de aanmeldingen. Voor de vmbo-t leerlingen is behalve het HLW ook het Meridiaan dat wel inzage heeft gegeven nog een alternatief in Nieuw-West. Een andere school die nog geen inzage heeft gegeven in Nieuw-West in de stand van de aanmeldingen waar misschien nog capaciteit is voor vmbo-t/havo is het Marcanti College.

Noord

In Noord is een overschot aan vmbo-t plekken van 2 klassen en een tekort van 2 vwo-klassen, al is misschien een deel van de aanmeldingen op het Hyperion niet afkomstig uit Noord.

Oost

In Oost is ook een flink overschot, vooral de 5 klassen op havo/vwo-niveau vallen op en er is ook nog anderhalve klas beschikbaar voor vwo.

Zuidoost

In Zuidoost is op de OSB nog plaats voor havo/vwo of vwo leerlingen (qua hoeveelheid nog ca 1 klas, de leerlingen worden daar in brede brugklassen geplaatst). Voor SG Reigersbos en Exellius geldt hetzelfde als voor het Comenius en het HLW (en overigens ook het CSB in Zuid), geen info over aanmeldingen, kennelijk geen reëel stedelijk alternatief.

Stedelijk per saldo

Stedelijk is er ca 1 klas overschot vmbo-t/havo en zijn er ca 3 klassen te weinig voor havo/vwo en ook 3 te weinig voor vwo. Dan zijn de plekken wel buiten beschouwing gelaten die het Comenius, het HLW en SG Reigersbos/Exellius eventueel nog beschikbaar hebben.

Gebruiken leerlingen de resterende capaciteit?

Als leerlingen bereid zijn de overgebleven capaciteit in Oost en Zuidoost (OSB) te benutten dan is er nog steeds een tekort per saldo van circa 3 brugklassen op havo/vwo-niveau en circa 3 brugklassen op vwo-niveau. Dit kan alleen lager komen te liggen als leerlingen alsnog kiezen voor scholen als Comenius, HLW of Exellius en Reigersbos.

Oplossing

Wat is het antwoord? Omzetten van een deel van een deel van de de vmbo-t capaciteit in Zuid in havo-capaciteit? Of zullen de leerlingen uit Nieuw-West een beroep doen op deze plekken? Gaat de gemeente zelf een openbaar lyceum stichten op de grens van Zuid en West als de schoolbesturen naar elkaar blijven kijken en blijven afwachten?

Forum VSA

Meediscussiëren over loting en oplossingen? Ga naar het forum van de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA).

Download het voorlopige overzicht van de eindstand van de aanmeldingen in 2014  als pdf, de aantallen leerlingen en het overzicht per stadsdeel

Meer artikelen over Blog