Eerste Kamer akkoord met WMS

Geplaatst door OCO op 30 november 2006

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Naar verwachting zal de WMS met ingang van 1 januari in werking treden.

Op dinsdag 28 november 2006 vond in de Eerste Kamer de plenaire behandeling plaats van de WMS. Na afronding van deze behandeling kreeg het wetsvoorstel de brede steun van de Eerste Kamer. Alle fracties op die van SGP en ChristenUnie na, stemden voor. De datum van inwerkingtreding van de WMS moet nu nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld. De verwachting is dat het 1 januari 2007 wordt.

Op grond van artikel 41 van de WMS moet ieder bevoegd gezag binnen vier maanden na de inwerkingtreding van de wet (waarschijnlijk dus vóór 1 mei 2007) een voorstel voorleggen van het reglement voor de MR en GMR. Binnen diezelfde termijn moet het bevoegd gezag een voorstel voor het medezeggenschapsstatuut aan de (G)MR aanbieden. MR’s en GMR’s hebben vervolgens vier maanden om op deze voorstellen te reageren.

Voor informatie over de WMS, reglementen en informatiebijeenkomsten verwijzen wij u naar de website www.infowms.nl van de gezamenlijke onderwijsorganisaties.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog