Elk jaar over de streep

Geplaatst door Hanne Reus op 9 maart 2015
Guusje Veenhoven en Iris Huiberts, foto Mats van Soolingen
Als ze iets willen, schrijven ze een brief aan de directeur, Lou Brouwers. “Als leerlingenraad moeten we het eerst op papier zetten en daarna overleggen we met Lou. Zo gaat het eigenlijk met alles,” vertelt vijfdeklasser Guusje Veenhoven (17), voorzitter raad. Uit ervaring weet ze dat op de school goed geluisterd wordt naar de leerlingen. “Ook de leraren nemen je serieus. Je voelt je gelijkwaardig. Iedereen noemt elkaar bij de voornaam. En eigenlijk gaat Lou ook altijd wel akkoord met wat de leerlingenraad voorstelt.”

Zo voerden ze vorig jaar polsbandjes in voor het schoolfeest, dat de raad organiseert. Een docent houdt de vinger aan de pols.

‘Je voelt je gelijkwaardig, iedereen noemt elkaar bij de voornaam’

Iris Huiberts (13) koos vooral voor het IJburg College om de stamgroepen met twee leerjaren ineen en de vakoverstijgende thema’s: vijf thema’s die elk zeven weken duren. “De afsluiting is heel leuk. We hadden bijvoorbeeld het thema De Mens en toen moest je met iemand die heel anders is dan jij een standje daarover inrichten en dan kwamen de ouders kijken.”

“Met de thema’s werk je echt naar iets toe, wat vervoglens feestelijk wordt afgesloten,” zegt Guusje. Iris geeft meteen een voorbeeld: “Nu hebben we net Geschiedenis in het Groot afgesloten. Iedereen ging verkleed. De eerstejaars kregen een quiz en de tweedejaars maakten een poster. Elke klas doet iets anders.”

Guusje: “In de bovenbouw zijn geen echte thema’s meer, maar is er nog wel samenhang tussen de vakken in de RO, de Realistische Opdrachten.”

Wat er nog meer bijzonder is aan hun school? Guusje: “Ken je Over de Streep? Dat programma waarbij leerlingen persoonlijke vragen krijgen en over een streep lopen als ze die met ‘ja’ beantwoorden? Onze school was de eerste in Nederland die dit deed. Dat doen we nu elk jaar met Challenge Day, vanaf de derde.” Voor Iris is dat dus pas volgend jaar. “Maar ik kijk er nu al naar uit.”

Dit portret van het IJburg College werd eerder gepubliceerd in de Parool Scholengids 2015.