EVC (Erkenning van elders Verworven Competenties)

Geplaatst door OCO op 3 januari 2008

Een EVC is een toets om te bepalen wat niet meer en nog wel hoeft te doen in een vervolgopleiding. Meestal is het een extra test of een opdracht, waarmee je kunt laten zien dat je over een vaardigheid beschikt, terwijl dit niet op je rapport of diploma staat.