Falende scholen op internet

Geplaatst door OCO op 15 augustus 2007

‘De Onderwijsinspectie gaat waardeoordelen geven over de prestaties van de scholen in het voortgezet onderwijs. Vanaf half september staat de informatie op internet.’ Dit zegt een woordvoerder van de Onderwijsinspectie. Hoe de formulering precies gaat luiden staat nog niet vast, maar het zal in de geest zijn van ‘goed’, ‘voldoende’ of ‘slecht’.

Ouders kunnen dan in één oogopslag zien hoe een school presteert. Het is voor het eerst dat de inspectie nadrukkelijk een oordeel geeft over de resultaten van individuele scholen. Tot voor kort werden de gegevens van de schoolprestaties (‘opbrengsten’ genoemd) zonder commentaar gepubliceerd. Het waardeoordeel wordt bepaald aan de hand van vier indicatoren:
1. het aantal zittenblijvers in onder- en bovenbouw
2. de gemiddelde examencijfers voor alle vakken
3. het centraal eindexamen
4. het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal eindexamen

De publicatie van dat laatste gegeven is nieuw. Professor Jaap Dronkers, verbonden aan het European University Institute in Italië, toonde op basis van meerjarig onderzoek aan dat op een honderdtal middelbare scholen de cijfers voor het schoolexamen aanzienlijk hoger liggen dan voor het centraal examen. Leerlingen op die scholen hebben een grotere kans van slagen, omdat de schoolonderzoeken relatief gemakkelijk zijn. Het eindcijfer wordt namelijk bepaald door het gemiddelde cijfer voor school- en centraal examen. Volgens Dronkers is er sprake van een trend die op langere termijn de waarde van het diploma uitholt. Jarenlang was het taboe dat de inspectie de buitenwereld vertelde wat de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen was. Dagblad Trouw doorbrak tien jaar geleden de stilte door via de rechter de resultaten van de scholen bij de inspectie los te peuteren en te publiceren.

Bron: www.pzc.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog