Genoeg plek op gymnasia?

Geplaatst door OCO op 15 maart 2008

Het aantal leerlingen dat zich in Amsterdam voor het nieuwe schooljaar voor de eerste klas van een categoraal gymnasium heeft aangemeld, overstijgt opnieuw het aantal beschikbare plaatsen.

Amsterdam telt in totaal vijf categorale gymnasia: het Vossius, het Barlaeus, het Ignatius, het Cygnus en het 4e Gymnasium. Tezamen hebben zij plaats voor 610 leerlingen. Voor het komende schooljaar hebben zich echter ruim 650 eerstejaarsleerlingen aangemeld.

Op het Barlaeus is voor 24 van de 159 aangemelde leerlingen geen plaats. Het 4e Gymnasium besloot gisteren een extra klas te vormen, zodat alle 133 nieuwe eerstejaars geplaatst kunnen worden. Er zijn zelfs twee plaatsen over. Het Vossius heeft vier aanmeldingen meer dan er plaatsen zijn, en het Ignatius twaalf. Beide gymnasia plaatsen alle aangemelde leerlingen. Het Cygnus Gymnasium in de Watergraafsmeer zegt alle aangemelden te kunnen plaatsen.

Een woordvoerster van het Barlaeus liet gisteren weten blij te zijn dat haar school nog steeds zo in trek is. ”Toch is het vreselijk dat bij de loting opnieuw ouders en kinderen teleurgesteld moeten worden.” Overigens is het overschot aan aanmeldingen hier aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Toen kreeg het Barlaeus 55 aanmeldingen te veel.

Het 4e Gymnasium, dat drie jaar geleden speciaal is opgericht om de overinschrijvingen van het Vossius, het Barlaeus en het Ignatius op te vangen, is heel blij met het aantal aangemelde leerlingen. ”We zijn geen overloopschool meer. We kunnen onze eigen broek ophouden. Daar hadden we niet op durven hopen.”

Het convenant dat de vier scholen elkaars leerlingen zullen opvangen is op voorhand dit jaar aangepast. De scholen spraken af alleen leerlingen op te vangen als er nog plaats is.

”We durfden het dit jaar niet aan om kinderen een plaats te beloven. We wisten dat het Vossius, het Barlaeus en het Ignatius geen extra klas konden plaatsen,” zegt Mieke Uijlenbroek, conrector van het Vossius.

Meer artikelen over Blog