‘Gooi maar in de brievenbus’

Geplaatst door OCO op 9 maart 2016
Bij de helpdesk van OCO kwam een telefoontje binnen van een moeder die zich zorgen maakt of de school voor voortgezet onderwijs waar ze haar kind heeft aangemeld haar voorkeurslijst wel goed verwerkt. Zij vraagt zich ook af wat de ervaringen van andere ouders hiermee zijn en of de regels wel voldoende bekend zijn bij ouders èn bij scholen.

‘Gooi maar in de brievenbus’

Bij de aanmelding van haar kind kreeg deze moeder te horen: ‘leg hier het formulier maar neer.’ Toen ze vroeg naar tijdstippen waarop de aanmelding verwerkt kon worden was haar verteld dat als er niemand is, ‘ouders de voorkeurslijst in de brievenbus moeten doen’.

Later invoeren, klopt dat?

De school wilde de keuzelijst later invoeren, dat vond deze moeder geen goed idee:

“Ik gaf aan dat ik een uitdraai wilde van wat zij in het systeem hadden ingevoerd, omdat vergissen menselijk is, en dat ik wel wilde checken of het allemaal klopt in het systeem. Dat konden ze wel begrijpen, maar hadden ze nog niet eerder meegemaakt. Kennelijk is de procedure zowel bij ouders als bij de scholen niet echt duidelijk.”

De school vond het wel een legitieme vraag, maar wist het antwoord (nog) niet. De schoolmedewerker had net de gebruiksaanwijzing uitgedraaid en moest die nog lezen. Wat zijn nu de regels?

Kernprocedure is duidelijk: ter plekke invoeren, controleren, getekend exemplaar mee naar huis

De Amsterdamse kernprocedure stelt juist heel duidelijk dat je als ouder een bewijs mee krijgt van wat je hebt ingeleverd:

“Op de VO-school wordt gecontroleerd of de voorkeurslijst in overeenstemming is met het basisschooladvies. De VO-scholen op de lijst moeten immers het passende onderwijsniveau bieden. De VO-school voert deze voorkeurslijst in, in het Matchings- en Plaatsingssysteem (MEPS). Een uitdraai van deze lijst wordt ter plekke door de ouders voor akkoord getekend, waarna er één getekend kopie achterblijft op de VO-school.”

Aldus §4.1 op pagina 23 (en ook § 4.2) van de Kernprocedure 2015-2016. In de Kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Het hierboven genoemde Matchings- en Plaatsingssysteem (MEPS) is het computersysteem waarmee de centrale loting en matching volgens de voorkeurslijsten wordt uitgevoerd.

Ook de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de OSVO (overlegkoepel schoolbesturen voortgezet onderwijs) was duidelijk:

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn voorkeurslijst juist is ingevoerd in de computer waarmee de centrale loting en matching plaatsvindt?

Elke VO-school moet een leerling (en ouder) een print van hetgeen is ingevoerd laten ondertekenen. Op deze print staat de aanmelding, eventueel de voorrang en de voorkeurslijst van een leerling. De leerling met zijn/haar ouders controleren dus meteen of alles goed in de computer staat.

Let op voorrang

Als er voorrang geldt op de school van eerste voorkeur controleer dan goed of de voorrangsgegevens goed zijn ingevuld vóór het zetten van een handtekening.

Ouders attenderen op regels

De moeder uit dit verhaal heeft aangegeven dat ze wel terugkomt als de school in staat is haar een uitdraai te geven, ergens later in de week. Zij heeft dus nog niets ingeleverd of achtergelaten. Maar ze begreep van de school dat die een stapel nog te verwerken aanmeldingen had liggen van ouders die dat al wel hadden gedaan. Dat was voor haar reden OCO te vragen om ouders te attenderen op de regels.

Hulpmiddel ordenen voorkeurslijst

Natuurlijk is het wel handig als ouders al weten hoe de voorkeurslijst eruit moet zien voordat ze hun kind gaan aanmelden. De basisschool kan daarbij helpen. En ouders kunnen samen met hun kind ook thuis met de digitale tool Mijn Lijsten hun voorkeurslijst ordenen zodat ze goed voorbereid hun kind kunnen aanmelden.

Vragen stellen of ervaringen delen?

Bel de helpdesk van OCO op (020) 330 63 20 (ma t/m vr bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur) voor vergelijkbare vragen over schoolkeuze of aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Reacties onderaan deze pagina zijn ook mogelijk. Ouders kunnen ook mee discussiëren over schoolkeuze op het forum van Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA).

Meer artikelen over Blog