‘Grand Design’ voor Amsterdams techniekonderwijs

Geplaatst door OCO op 3 oktober 2012

Succesvol voorbeeld: het Bredero Beroepscollege
Het Bredero Beroepscollege in Amsterdam Noord heeft de daling van het aantal leerlingen dat voor techniek kiest weten om te buigen. In 2012 kozen 40 procent meer leerlingen voor techniek dan in 2011. Dat is gelukt door de tweedeklassers enthousiast te maken voor techniek met kleine praktijkopdrachten. Maar dit bescheiden succes is niet voldoende om het techniekonderwijs te versterken, daarvoor is stedelijke samenwerking nodig.

Terugloop vmbo-leerlingaantal techniek
De afgelopen tien jaar is het aantal Amsterdamse leerlingen vmbo-leerlingen dat techniekonderwijs volgt gehalveerd. Vorig jaar waren het er nog 365. Ruwweg de helft heeft gekozen voor ‘zachte’ techniek zoals ICT of media, de andere helft koos voor ‘harde’ techniekrichtingen zoals bouw, elektro-, metaal-, installatie- en motorvoertuigentechniek.

Dreigend tekort technisch personeel
Het gering aantal vmbo-leerlingen dat een technische opleiding volgt vormt ook een bedreiging voor de continu

Meer artikelen over Blog