Tag: beroepsonderwijs

Wat is burgerschap in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling middelbaar beroepsonderwijs

Kan ik doorstromen van mbo naar hbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van mbo naar hbo

Wat is een associate degree?

Uit vraag en antwoord > Overstap van mbo naar hbo

Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Organisatie middelbaar beroepsonderwijs

Hoeveel scholieren gaan jaarlijks van vmbo naar mbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Opleidingen, leerwegen en niveaus in het mbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat is een beroepsopleiding?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Lesrooster, urennorm en onderwijstijd in het mbo

Uit vraag en antwoord > Organisatie middelbaar beroepsonderwijs

‘Grand Design’ voor Amsterdams techniekonderwijs

Blogbericht van 3 oktober 2012

Inspectie publiceert lijst mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit

Blogbericht van 1 februari 2010

Kiezen moet je (stimu)leren

Blogbericht van 25 januari 2010

Meer vmbo’ers gaan door in mbo of havo

Blogbericht van 15 december 2008

Experimenteren met vmbo leerweg tot mbo 2

Blogbericht van 2 juli 2008

Eerste Mbo-gids

Blogbericht van 17 januari 2008

JINC (voorheen Campus Nieuw West)

Blogbericht van 10 december 2006

ROC

Blogbericht van 3 december 2006

Vmbo’ers met extra ondersteuning blijven goed bij

Blogbericht van 27 november 2006