Helft van ouders weten niet van schoolgeweld

Geplaatst door OCO op 24 oktober 2011

Meer dan de helft van de Nederlandse ouders, 55 procent, weet niet of er geweldsincidenten op de school van hun kinderen gebeuren, zoals intimidatie, verbale agressie, fysiek geweld of inbraak. Meer dan de helft, 51 procent, weet evenmin of de school dan veiligheidsmaatregelen zou nemen.

Dat blijkt uit een onderzoek, dat in opdracht van beveiligingsbedrijf Securitas werd uitgevoerd. De 500 respondenten bestonden uit 155 onderwijzers en leerkrachten en 350 ouders. De laatste groep had kinderen op de basisschool (40 procent), op het voortgezet onderwijs (35 procent), hoger onderwijs (17 procent) en speciaal onderwijs (3 procent).

De onderwijskrachten gaven aan dat op bijna de helft van hun scholen afgelopen jaar incidenten plaats vonden, zoals diefstal of fysiek geweld. Volgens ouders was dit slechts bij 19 procent het geval. Meer dan de helft van de ouders oordeelde in het onderzoek dat de veiligheid achteruit is gegaan op de scholen (55 procent), tegenover 41 procent van de docenten.

Verplichte registratie
Dat vindt ook onderwijsminister Van Bijsterveldt. Zij stuurde een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin een verplichte incidentenregistratie door scholen vanaf augustus 2012 wordt geregeld. De minister wil dat zo ‘een veiliger schoolklimaat ontstaat, incidenten bespreekbaar worden, en scholen beter in staat zullen zijn gepaste maatregelen te nemen’. Zie ook: Schoolgeweld registreren, niet publiceren

Meer artikelen over Blog