Hoe kan dyslexie gesignaleerd worden?

Geplaatst door Menno van de Koppel op 11 december 2013

Belangrijke voorspellers voor een voorspoedig lopende leesontwikkeling zijn het fonologisch bewustzijn, letterkennis en benoemsnelheid.

Onder fonologisch bewustzijn wordt het rijmen verstaan, maar ook het verdelen van een woord in klankgroepen, zoals laar-zen of het weer samenvoegen hiervan. Verder het verdelen en weer samenvoegen van een woord in letters b- o-o-m en het vervangen of weglaten van een letter in een woord.

De letterkennis houdt in dat kinderen in staat zijn een klank correct te koppelen aan de corresponderende letter en dat ze bij het zien van een letter de juiste klank kunnen noemen.

Hierbij  is niet enkel het aantal goed en fout van belang, maar ook het tempo waarin het kind de juiste verbinding tussen klank en teken legt, oftewel de benoemsnelheid. Momenteel hanteren veel scholen de eis dat aan het eind van groep 2 de kinderen minimaal 16 letters moeten beheersen.

Dit is een fragment uit het uitgebreide artikel Dyslexie op de basisschool

Gerelateerde onderwerpen