Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 juni 2021
De Stichting Huisonderwijs Amsterdam biedt zieke leerlingen de mogelijkheid om tijdelijk thuis les te krijgen. Het thuisonderwijs wordt uitgevoerd door gekwalificeerde docenten en betaald door de gemeente Amsterdam. De lessen thuis zijn er voor leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen vanwege ziekte en soms ook vanwege andere redenen. Het aanvragen van het thuisonderwijs kan direct bij de stichting.

Als leerlingen vanwege een ziekte tijdelijk niet naar school kunnen kan er snel een achterstand ontstaan. Ze raken hun dagelijkse routine kwijt en missen de sociale contacten met klasgenoten. De terugkeer in de klas is na afwezigheid vaak lastig. Om de afstand tussen school en thuis te verkleinen en achterstanden tegen te gaan, biedt de Stichting Huisonderwijs Amsterdam leerlingen de mogelijkheid om tijdelijk thuis les te krijgen.

Stichting Huisonderwijs Amsterdam

De Stichting Huisonderwijs Amsterdam verzorgt al sinds 1902 onderwijs aan huis voor zieke leerlingen. In die periode is er veel veranderd in de manier waarop ondersteuning voor zieke leerlingen wordt georganiseerd, maar de kern van het werk van de stichting blijft hetzelfde. Gekwalificeerde docenten bieden leerlingen die vanwege ziekte niet naar school kunnen thuis onderwijs. De stichting wordt grotendeels gefinancierd door de gemeente Amsterdam, en het huisonderwijs is daarom gratis voor scholen en ouders. Ieder jaar geeft de stichting aan ongeveer 100 Amsterdamse leerlingen onderwijs aan huis. De meeste leerlingen zitten op het voortgezet onderwijs.

Huisonderwijs in de praktijk

Het huisonderwijs wordt ingezet voor leerlingen die regulier onderwijs volgen en die vanwege hun ziekte niet naar school kunnen. In principe is dit een tijdelijke inzet voor de duur van 6 weken. Voor leerlingen die langer onderwijs thuis nodig hebben, wordt gezamenlijk een meer structurele oplossing gezocht, mogelijk met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Meestal wordt de leerling twee keer per week bezocht door een docent. Anderhalf uur per bezoek voor leerlingen op de basisschool, twee uur per bezoek voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Voor welke leerlingen?

De Stichting werkt voor leerlingen die op een erkende Amsterdamse school zijn ingeschreven. Deze school blijft ook verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijs. Als de indicatie is dat de leerling om medische redenen minimaal 3 weken zal verzuimen, kan het huisonderwijs worden aangevraagd. Er wordt met een jeugdarts nagegaan of thuisonderwijs goed past bij de situatie van de leerling. Voor leerlingen die verzuimen vanwege een psychische oorzaak wordt samen met de GGZ- behandelaar gekeken of huisonderwijs past binnen het behandelplan, en of er wel perspectief is op het weer terug gaan naar school. Ook voor zwangere leerlingen bestaat er de mogelijkheid om huisonderwijs aan te vragen. Naast de inzet van onderwijs thuis zijn er nog meer mogelijkheden voor zieke leerlingen.

Aanvragen

Iedereen die betrokken is bij een zieke leerling kan contact op nemen met de Stichting Huisonderwijs voor een aanvraag. Dat geldt dus ook voor ouders. Dit kan door te bellen met de Stichting op 0299-374242 of via www.huisonderwijsamsterdam.nl