IBOS

Geplaatst door OCO op 21 juni 2007

Het IBOS geeft door middel van onderzoek, observaties en gesprekken antwoord op vragen van ouders, zoals:

  • Komt er op school wel uit wat erin zit, want ik denk dat mijn kind meer kan?
  • Heeft mijn kind een leerachterstand?
  • Is mijn kind dyslectisch?
  • Heeft mijn kind ADHD?
  • Is mijn kind hoogbegaafd?
  • Naar welk type voortgezet onderwijs zal mijn kind straks het beste kunnen?
  • Mijn kind dreigt verwezen te worden naar het speciaal basisonderwijs (SBO), wat nu?
  • Heeft mijn kind faalangst en wat kan ik daar dan aan doen?
  • Waarom is mijn kind zo dwars en luistert het zo slecht?

Ouders kunnen ook bij het IBOS terecht voor een contra-expertise onderzoek, een second opinion, bij twijfel over de uitkomsten van een elders afgenomen onderzoek.

John Biharie en Freke Freriks hebben het IBOS opgericht in 1987, als GZ-psycholoog/orthopedagoog met een visie en werkwijze ontwikkeld vanuit leer- en cognitieve gedragstheorieën. Op basis van onderzoek vindt begeleiding en behandeling plaats op het gebied van leerontwikkeling en van sociaal-emotionele ontwikkeling. IBOS streeft ernaar de positieve mogelijkheden van een kind zoveel mogelijk aan te spreken, vanuit de ervaring dat onderwijs en hulpverlening vaak onvoldoende in staat blijken alle capaciteiten van een kind te benutten.

In de praktijk wordt in 80 uur op jaarbasis het maximale uit het kind gehaald op het gebied van leren, werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling (ter vergelijking: een school heeft 1.300 uren op jaarbasis). Daarbij wordt aandacht besteed aan het verhogen van de denksnelheid en het verminderen van eventuele faalangst. Zo versterkt het kind het geloof in eigen kunnen en leert het dit omzetten in leerresultaten. Een belangrijk element bij succes is de betrokkenheid van ouders.

IBOS verzorgt ook beroepskeuze onderzoeken en training en coaching (in gemiddeld 5 sessies) voor jong volwassenen op het gebied van werk en loopbaan.

Alle processen worden ondersteund door periodiek gestandaardiseerd (psychologisch) testonderzoek. Op deze wijze is er duidelijkheid en transparantie voor alle partijen.

Het IBOS is gevestigd in Duivendrecht en is telefonisch bereikbaar op 020 – 600 4295.

Meer artikelen over Links