Tag: links en adressen

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Gratis nieuwsbrieven met inspiratie, kennis en expertise over onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is Cito?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Klachten over eindexamen? Klachtenlijn 020-5244066 en website www.examenklacht.nl!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen, info en downloads op Amsterdam.nl

Blogbericht van 27 maart 2013

Schoolprestaties volgens Dronkers

Uit vraag en antwoord > Links

Phi Science Lab voor hoogbegaafde leerlingen

Blogbericht van 3 mei 2012

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA)

Blogbericht van 7 april 2011

Schoolwijzer West geopend

Blogbericht van 15 december 2010

Contactformulier inspectie voor meldingen van misstanden

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Oefenen voor en antwoorden van je eindexamen

Uit vraag en antwoord > Links

Klachtenlijn mbo geopend

Blogbericht van 1 april 2010

Stichting Combo: de medewerkers voor LAKS en JOB

Uit vraag en antwoord > Links

Scholieren.com: 43 ergernissen

Blogbericht van 8 januari 2010

Hulp van question-zone.nl voor brugklassers via mail of chat

Blogbericht van 19 augustus 2009

25 tot 30 klachten over leerlingvervoer speciaal onderwijs

Blogbericht van 18 augustus 2009

Altra Jeugdzorg, regio Nieuw-West / Amstelland

Blogbericht van 13 augustus 2009

ELKK: Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen

Uit vraag en antwoord > Links

Gymnasiumvooriedereen.nl

Blogbericht van 14 april 2009

OSVO

Uit vraag en antwoord > Links

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Uit vraag en antwoord > Links

Stichting Kleurrijke Scholen

Blogbericht van 26 mei 2008

Nieuwe Landelijke Commissie Geschillen WMS (LCG-WMS)

Blogbericht van 15 april 2008

InfoWMS en de voormalige Projectgroep WMS

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen uitgebreide informatie

MOM – Meer Onderwijs Moet

Blogbericht van 30 november 2007

Mentorproject GOAL!

Blogbericht van 1 augustus 2007

Capabel

Blogbericht van 1 augustus 2007

Pedagogische hulplijn vanaf 20-08

Blogbericht van 31 juli 2007

IBOS

Uit vraag en antwoord > Links

Instituut Brookman

Uit vraag en antwoord > Links

Pestweb

Uit vraag en antwoord > Links

PPSI – Project Preventie Sexuele Intimidatie

Uit vraag en antwoord > Links

OKC

Blogbericht van 21 januari 2007

Internationale voorbeelden: twee websites uit Amerika

Blogbericht van 15 januari 2007

BOSK

Blogbericht van 17 december 2006

VIM

Uit vraag en antwoord > Links

Wat is FODOK?

Blogbericht van 17 december 2006

VOO

Uit vraag en antwoord > Links

FOSS

Blogbericht van 17 december 2006

Vereniging van vrije scholen

Uit vraag en antwoord > Links

FOVIG

Uit vraag en antwoord > Links

Platform VG

Uit vraag en antwoord > Links

JOB

Uit vraag en antwoord > Links

LAKS

Blogbericht van 17 december 2006

NKO

Uit vraag en antwoord > Links