Inspectie: geen gemiddeld opbrengstenoordeel meer

Geplaatst door OCO op 8 maart 2012

Ieder jaar geeft de Onderwijsinspectie weer of scholen voor voortgezet onderwijs voldoende resultaten halen (het opbrengstenoordeel).

De onderdelen die meewegen in het opbrengstenoordeel zijn:

  • het rendement onderbouw (hoe presteren leerlingen in het derde leerjaar ten opzicht van het advies dat ze van de basisschool hebben gekregen);
  • het rendement bovenbouw (hoe snel stromen leerlingen door van het derde leerjaar naar het diploma);
  • het gemiddeld cijfer van het centraal examen;
  • het verschil tussen het cijfer voor het schoolexamen en voor het centraal examen.

OCO heeft de Onderwijsinspectie gevraagd waarom er op de website geen gegevens meer staan over het gemiddelde opbrengstenoordeel per school. Het antwoord van de Onderwijsinspectie was als volgt:

In de toelichting bij het opbrengstenoordeel 2011, pagina 5, staat het volgende:
“Vanaf 1 november 2011 heeft de inspectie de publicatie van de opbrengstenbeoordeling aangepast en betrekt zij voorlopige examengegevens in de bepaling van het toezichtarrangement. De opbrengstenkaart en het driejarenoverzicht van gegevens blijft ongewijzigd en wordt jaarlijks op internet gepubliceerd. Het opbrengstenoordeel, gebaseerd op het gemiddelde van drie jaar, wordt niet langer voor alle scholen op internet gepubliceerd. Alleen in die situaties dat opbrengsten op risico’s wijzen die voor de inspectie aanleiding zijn tot een kwaliteitsonderzoek, wordt het opbrengstenoordeel (gebaseerd op het driejaargemiddelde) opgenomen in het rapport van bevindingen dat openbaar wordt na vaststelling. Deze werkwijze geeft ruimte voor ‘het verhaal achter de cijfers’ vanuit de school en het bestuur en maakt het mogelijk om actuele examenresultaten en positieve trends in de beschouwing te betrekken.”

Download de volledige toelichting onderaan deze pagina.

Het overzicht met het opbrengstenoordeel kunt u vinden door de volgende stappen te volgen:

  • Ga naar de website van de Onderwijsinspectie;
  • Ga via ‘Zoek scholen’ naar de school van uw keus;
  • Klik op ‘Opbrengstenoverzichten’;
  • Kies een onderwijssoort;
  • Klik op de link ‘Opbrengstenoordeel’, rechtsboven aangegeven.
Meer artikelen over Blog