Meedoen aan 2e ronde of (helemaal) geen invloed op plek

Geplaatst door Kaja Sariwating op 14 augustus 2013

De leerplicht stelt onderwijs verplicht. De verplichte deelname aan het onderwijs gaat in op de eerste schooldag van de maand, nadat een jongere de leeftijd van vijf jaar bereikt. De verplichte deelname aan het onderwijs geldt in principe voor iedereen tot achttien jaar en vervalt pas wanneer een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 2 is behaald.

Kinderen moeten dus verplicht naar school. Het is dan ook raadzaam om een schoolkeuze te maken en tijdig aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Hierdoor heb je als leerling nog enigzins invloed op de plek waarop je terecht komt.

1e ronde
Voor het aanmelden op een middelbare school bestaan er verschillende aanmeldrondes. Tijdens de eerste ronde in april horen de leerling of zij zijn ingeloot of geplaatst op de school van hun voorkeur.

2e ronde
Leerlingen die zijn uitgeloot moeten zich tijdens de tweede aanmeldronde opnieuw aanmelden. Deze ronde is in de tweede week van april.

3e ronde
Het komt voor dat leerlingen na de tweede aanmeldronde nog steeds geen plek hebben op een school voor voortgezet onderwijs. In dat geval komt er misschien nog een derde aanmeldronde. De schoolbesturen en de gemeente proberen altijd een derde aanmeldronde te voorkomen. Indien er toch leerlingen zijn die na de tweede aanmeldronde geen plek hebben wordt er alles aan gedaan om de niet geplaatste leerlingen alsnog te plaatsen.

Indien je beslist niet mee te doen aan de tweede aanmeldronde, dan zal er naar alle waarschijnlijkheid in de derde ronde een plek voor jou worden gezocht. In de derde ronde heb je echter weinig invloed op de school waar je terecht komt, omdat in een eerder stadium jouw schoolkeuze niet kenbaar is gemaakt.

 

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog