Loting 2021: meer uitgelote kinderen dan ooit, maar schade in ‘de staart’ enigszins beperkt

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 9 april 2021
Dit jaar deden bijna achtduizend leerlingen uit groep 8 mee aan de Centrale loting en matching. 76,81 procent van hen is geplaatst op de school van de eerste keuze. Dit ligt ruim vier procent lager dan vorig jaar. Wel zijn er dit jaar minder leerlingen geëindigd op plek negen, tien of elf. VO-scholen breidden dit jaar hun capaciteit met vier procent uit, zodat alle leerlingen een plaatsingsgarantie hebben. Kinderen die niet op de school van de eerste voorkeur zijn geplaatst, staan op de reservelijst. Wie ontevreden is met de uitslag of de eerste lotingsronde heeft gemist, kan meedoen met de tweede lotingsronde op 15 april. Ouders kunnen bij OCO terecht met individuele klachten, bezwaren en algemene vragen over de Centrale loting en matching. De servicedesk van OSVO biedt technische ondersteuning bij het ouderportaal. En Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) ondersteunt collectieve actie.

Uitslag Centrale loting en matching 2021

De uitslag van de Centrale loting en matching 2021 is bekend. 7.978 leerlingen uit groep 8 kregen vandaag te horen op welke school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam zij zijn geplaatst. Het gaat om ruim driehonderd leerlingen meer dan vorig jaar. Er waren 9881 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar.

Het percentage kinderen dat op de eerste voorkeursplek is geplaatst ligt met 76,81 procent ruim vier procent lager dan in 2020. Dat betekent dat er dit jaar meer kinderen dan ooit zijn uitgeloot. Wel zijn er dit jaar minder leerlingen geplaatst op plek negen, tien of elf van de voorkeurslijst. Ging dit vorig jaar nog om drieëntachtig leerlingen; dit jaar is dat afgenomen tot tweeënvijftig leerlingen. Bovendien is dit jaar geen enkel kind geplaatst op de twaalfde voorkeur, terwijl dit vorig jaar nog bij twaalf kinderen het geval was. De schade in ‘de staart’ is daarmee enigszins beperkt gebleven.

Meer cijfers en informatie over de uitslag van de loting 2021 vindt u in dit persbericht van OSVO.

Tip: heeft u geen mail ontvangen via het ouderportaal? Bekijk dan eerst de map met ongewenste e-mailberichten. Staat het bericht hier ook niet tussen? Bel dan met de servicedesk van OSVO voor technische ondersteuning: 020 811 99 44. De basisschool van uw kind kan ook zien op welke school voor voortgezet onderwijs uw kind is geplaatst.

Nieuw bij Kernprocedure 2021: capaciteitsuitbreiding en kansrijk plaatsen

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen uit groep 8 een plaatsingsgarantie hebben, breidden VO-scholen hun capaciteit dit jaar met vier procent uit. Na de plaatsingsgarantie werd de extra capaciteit die overbleef ingezet om leerlingen die laag op hun voorkeurslijst eindigden, hoger op hun voorkeurslijst te plaatsen. Zo ondervonden zij niet twee keer nadeel van een ongunstig lotnummer.

Deze procedure, die via het computersysteem wordt geregeld, heet ‘de staartverbetering’. De procedure is direct na de uitslag op dinsdag 6 april, in aanwezigheid van een notaris, uitgevoerd.

Positieve resultaten staartverbetering

Dankzij de staartverbetering is het dit jaar gelukt om zesenzestig leerlingen die in eerste instantie op plek negen of lager waren geplaatst, hoger op de voorkeurslijst te plaatsen. Van de leerlingen die zes voorkeuren moesten opgeven (vmbo-t en vmbo-t/havo) en op plek vijf of zes eindigden, zijn veertien leerlingen omhoog geplaatst. En van de leerlingen die vier voorkeuren moesten opgeven (vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k) en op plek drie of vier eindigden, zijn zeven leerlingen uiteindelijk hoger geplaatst.

Kansrijk plaatsen

Ook nieuw dit jaar was het ‘kansrijk plaatsen’. Kansrijk plaatsen betekent dat leerlingen uit groep 8 met een dubbeladvies, bijvoorbeeld vmbo-t/havo, de volgende keuze hadden:

  • Aanmelden voor een gemengde klas op het niveau van het dubbeladvies. Bijvoorbeeld een vmbo-t/havo-klas;
  • Aanmelden voor een klas op het hoogste niveau van het dubbeladvies. Bijvoorbeeld bij een vmbo-t/havo-advies meldt het kind zich aan voor een havo-klas.

Bij voldoende belangstelling voor plaatsing op het hoogste niveau onder leerlingen met een dubbeladvies, formeert de school een klas voor hen.

Reservelijst

Kinderen die niet op de school van eerste voorkeur zijn geplaatst, staan op de reservelijst van iedere school waar zij liever heen waren gegaan. Is uw kind bijvoorbeeld op de vierde voorkeur geplaatst, dan staat uw kind op de reservelijst van school 1, 2 en 3. Komt er een plekje vrij, dan neemt de school contact met u op. U vindt de reservelijst(en) in het ouderportaal.

Tweede Centrale loting en matching op 15 april 2021

Wie spijt heeft van de eerder ingestuurde voorkeurslijst of wie ontevreden is met de school van plaatsing, kan meedoen met de tweede lotingsronde. U meldt uw kind dan wel eerst af bij de school waar hij op 8 april is geplaatst. Hiermee geeft u deze plek definitief op.

Bel OCO om te vragen welke scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam nog plek hebben en stel een nieuwe voorkeurslijst op. Deze lijst kunt u insturen tussen vrijdag 9 april en dinsdag 13 april 2021. De plaatsing wordt op donderdag 15 april om 15.30 uur via het ouderportaal bekend gemaakt. Heeft u de eerste aanmeldronde gemist en is uw kind nergens geplaatst? Doe dan ook mee met de tweede ronde.

In bezwaar?

Indien u het niet eens bent met de plaatsing, heeft u het recht om in bezwaar te gaan. Houd er wel rekening mee dat een bezwaarprocedure belastend is en slechts weinig bezwaren worden toegekend. OCO kan u helpen om uw bezwaarbrief te checken op formele vereisten en argumentatie. Neem daarvoor contact op met de helpdesk van OCO. Bel 020 330 63 20 of stuur een bericht via WhatsApp naar 06 1600 4600. Liever mailen? Dat kan via info@onderwijsconsument.nl.

Meer informatie over het bezwaarschrift vindt u in: ‘Bezwaar indienen tegen de lotingsuitslag? Dit moet je weten!’

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zet zich in voor verbetering en uitbreiding van het aanbod van voortgezet onderwijs. Ouders die via collectieve actie druk willen uitoefenen op de gezamenlijke schoolbesturen om de komende jaren het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag kunnen hun krachten bundelen via de VSA. Op het forum kunnen ouders hun ervaringen delen. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor de ouders van kinderen met een slechte uitslag organiseert VSA zaterdagochtend 10 april om 10.30 uur een (digitale) bijeenkomst. Hier steunen ouders elkaar en vindt u een luisterend oor. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.stichtingvsa.nl.

Meer artikelen over Blog