JGZ-team

Geplaatst door OCO op 29 november 2006

Het JGZ-team (afkorting van: team jeugdgezondheidszorg) is een onderdeel van de GGD, de Geneeskundige en Gezondheidsdienst van de gemeente.
Het team bestaat uit een jeugdarts, een sociaal-verpleegkundige, een doktersassistent en eventueel een logopedist, een orthopedagoog en een psycholoog.
Het JGZ-team houdt de gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 19 jaar in de gaten. De zorg voor kinderen onder de 4 jaar gebeurt op de consultatiebureaus.

Kinderen op de basisschool krijgen op de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek: er vindt een lichamelijk onderzoek plaats en de gezondheid, de groei en het gedrag van het kind worden besproken. Ouders kunnen eventuele zorgen over hun kind naar voren brengen. Aan de ouders wordt gevraagd om een landelijke vragenlijst in te vullen met algemene vragen over de verzorging, de gezondheid, de bezigheden en het gedrag van hun kind.
Jongeren en ouders kunnen het JGZ-team altijd gratis om advies vragen.

Het JGZ-team voert het landelijke vaccinatieprogramma uit. Kinderen worden met instemming van de ouders ingeënt tegen ziektes als difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen en rodehond. Op negenjarige leeftijd krijgen kinderen de laatste inenting (DTP en BMR).

Meer artikelen over Blog