Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 20 maart 2024
Je kind mag naar school vanaf 4 jaar. Vanaf 5 jaar moet je kind naar school. Dit staat in de leerplichtwet. Vlak voor de 4e verjaardag mogen kinderen vaak al een paar dagen wennen op de basisschool. Sommige kinderen gaan voorafgaand aan de basisschool naar een voorschool. De meeste voorscholen zijn voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Daarna gaat het kind naar de basisschool. Leerlingen mogen naar de basisschool tot en met het schooljaar waarin zij 14 jaar worden. Daarna moeten zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs

Wanneer naar de basisschool: 4 of 5 jaar?

Er is een verschil tussen de leeftijd vanaf wanneer je naar de basisschool mag en wanneer je erheen moet. In de praktijk betekent dit dat de meeste kinderen vanaf 4 jaar naar de kleuterklas gaan. Een kleine minderheid van de kinderen gaat pas naar school vanaf 5 jaar.

Naar school, toegestaan vanaf 4 jaar

Een kind mag naar school vanaf 4 jaar (art. 39 lid 1 WPO). Vanaf twee maanden voorafgaand aan de 4e verjaardag mogen kinderen een paar dagen wennen (art. 39 lid 3 WPO). Het gaat om maximaal vijf dagen.

Voorbeeld:
Een kind wordt op 13 mei 4 jaar. In de periode tussen 13 maart en 13 mei mag het kind maximaal vijf dagen wennen. Het kind mag vanaf 13 mei volledig naar de basisschool.

Uiterlijk naar basisschool met 5 jaar

In Nederland geldt een leerplicht. Een kind moet de eerste schooldag van de maand ná de 5e verjaardag verplicht naar school (art. 3 lid 1 Lpw). Dit is een plicht van de ouders of verzorgers (art. 2 lid 1 Lpw).

Voorbeeld:
Een kind gaat nog niet naar de basisschool en wordt op 13 mei vijf jaar. Het kind moet moet dan vanaf 1 juni volledig naar de basisschool. Dit is verplicht.

Van voorschool naar basisschool, ook uiterlijk 5 jaar

Sommige kinderen gaan voorafgaand aan de basisschool naar een voorschool. Sommige basisscholen werken nauw samen met de voorschool. Bijvoorbeeld door samen in één gebouw te werken. De meeste voorscholen zijn voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Daarna gaat het kind naar de basisschool. Sommige voorscholen laten ook kinderen tot 5 jaar toe. Vanaf hun 5e verjaardag maken zij verplicht de overstap naar de basisschool.

Meer informatie over de voor- en vroegschool staat in: Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool (VVE)?

Tot wanneer naar school?

De overheid vindt onderwijs voor minderjarigen belangrijk. Daarom moeten alle leerlingen tussen de 5 en 16 jaar verplicht naar school. Leerlingen die op hun zestiende nog geen startkwalificatie hebben moeten naar school tot hun 18e verjaardag.

Leerlingen mogen naar de basisschool tot en met het schooljaar waarin zij 14 jaar worden. Daarna moeten zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs (Art. 39 lid 4 WPO).

Meer informatie over de leerplicht en startkwalificatie staat in:

Gerelateerde onderwerpen