Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 8 januari 2019
Een kind mag naar school zodra het vier jaar is. Een kind moet naar school als het vijf jaar wordt. Dit staat in de leerplichtwet.

Wanneer naar basisschool?

Er is een verschil tussen de leeftijd vanaf wanneer je naar de basisschool mag en wanneer je erheen moet:

Je mag naar school vanaf 4 jaar

Een kind mag naar school als het vier jaar wordt (art. 39 lid 1 WPO). Vanaf twee maanden voorafgaand aan de vierde jaardag mogen kinderen een paar dagen wennen (art. 39 lid 3 WPO). Het gaat om maximaal vijf dagen.

Voorbeeld:
Een kind wordt op 13 mei vier jaar. In de periode tussen 13 maart en 13 mei mag het kind maximaal vijf dagen wennen. Het kind mag vanaf 13 mei volledig naar de basisschool.

Je moet naar school vanaf 5 jaar

In Nederland geldt een leerplicht. Een kind moet de eerste schooldag van de maand ná de vijfde verjaardag verplicht naar school (art. 3 Lpw). Dit is een plicht van de ouders of verzorgers (art. 2 lid 1 Lpw).

Voorbeeld:
Een kind gaat nog niet naar de basisschool en wordt op 13 mei vijf jaar. Het kind moet moet vanaf 1 juni volledig naar de basisschool. Dit is een verplichting.

Al vanaf 2,5 jaar VVE

Voorafgaand aan de basisschool leeftijd kunnen kinderen al voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ontvangen vanaf 2,5 jaar. Meer hierover is te lezen in het artikel Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool (VVE)?

Onderwijs belangrijk, leerplicht telt

De overheid vindt onderwijs voor minderjarigen belangrijk. Daarom moet iedereen verplicht naar school. Deze verplichting vervalt op je 18e verjaardag. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel Tot welke leeftijd ben ik leerplichtig? De leerplichtwet schrijft voor dat kinderen op een school staan ingeschreven én deze school regelmatig bezoeken. Uitgebreide informatie over de leerplicht is te vinden in het artikel Wat is leerplicht?