Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 25 november 2021
Je kind mag naar school vanaf 4 jaar. Voor de 4e verjaardag mogen kinderen al een paar dagen wennen. Je kind moet naar school rond de 5e verjaardag. Dit staat in de leerplichtwet. Sommige kinderen gaan vanaf 2,5 jaar naar de voorschool of vroegschool. Je kind moet dan uiterlijk rond de 5e verjaardag de overstap maken naar de kleuterklas.

Naar de basisschool: 4 of 5 jaar

Er is een verschil tussen de leeftijd vanaf wanneer je naar de basisschool mag en wanneer je erheen moet. In de praktijk betekent dit dat sommige kinderen vanaf 4 jaar naar de kleuterklas gaan. Andere kinderen vanaf 5 jaar.

Naar school, toegestaan vanaf 4 jaar

Een kind mag naar school vanaf 4 jaar (art. 39 lid 1 WPO). Vanaf twee maanden voorafgaand aan de 4e verjaardag mogen kinderen een paar dagen wennen (art. 39 lid 3 WPO). Het gaat om maximaal vijf dagen.

Voorbeeld:
Een kind wordt op 13 mei 4 jaar. In de periode tussen 13 maart en 13 mei mag het kind maximaal 5 dagen wennen. Het kind mag vanaf 13 mei volledig naar de basisschool.

Uiterlijk naar school met 5 jaar

In Nederland geldt een leerplicht. Een kind moet de eerste schooldag van de maand ná de 5e verjaardag verplicht naar school (art. 3 Lpw). Dit is een plicht van de ouders of verzorgers (art. 2 lid 1 Lpw).

Voorbeeld:
Een kind gaat nog niet naar de basisschool en wordt op 13 mei vijf jaar. Het kind moet moet vanaf 1 juni volledig naar de basisschool. Dit is verplicht.

Van VVE naar kleuterklas, ook uiterlijk 5 jaar

Voorafgaand aan de basisschool leeftijd kunnen kinderen al voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ontvangen vanaf 2,5 jaar. Sommige basisscholen werken nauw samen met de vroegschool of voorschool. Bijvoorbeeld door samen in één gebouw te werken. Je kind moet wél uiterlijk rond de 5e verjaardag de overstap maken naar de kleuterklas.

Meer over de voorschool en vroegschool is te lezen in het artikel Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool (VVE)?.

Onderwijs belangrijk, leerplicht telt

De overheid vindt onderwijs voor minderjarigen belangrijk. Daarom moet iedereen verplicht naar school. Deze verplichting vervalt uiteindelijk op je 18e verjaardag.

Meer informatie

Meer informatie hierover is te vinden in het artikel Tot welke leeftijd ben ik leerplichtig? De leerplichtwet schrijft voor dat kinderen op een school staan ingeschreven én deze school regelmatig bezoeken. Uitgebreide informatie over de leerplicht is te vinden in het artikel Wat is leerplicht?.