Kamer akkoord met sancties voor zwakke scholen

Geplaatst door OCO op 8 september 2009

Het onderwijs onder de maat? Bestuurlijk wanbeheer op een school? De regering wil in die gevallen kunnen ingrijpen. De Kamer heeft veel vragen, maar een meerderheid steunt in grote lijnen het wetsvoorstel dat dit regelt.

De regering gaat kwaliteitseisen stellen aan het onderwijs. Als een school daaraan niet voldoet, volgt er een aanwijzing en daarna eventueel een financiële sanctie. De regeringspartijen en ook GroenLinks, de PVV en D66 steunen grosso modo het wetsvoorstel. De SP en VVD zijn positief-kritisch, terwijl Van der Vlies (SGP) twijfelt aan nut en noodzaak van het voorstel.

Opheldering
Wanneer is er volgens het kabinet sprake van “ondeugdelijk onderwijs” of “bestuurlijk wanbeheer”? Als er geen biologielessen worden gegeven omdat de school de evolutietheorie verwerpt? Als een school een homoseksuele docent ontslaat? Hoe kan je meten of een school voldoende doet aan burgerschap en integratie? Of gaat het alleen om rekenen en taal? Alle woordvoerders willen meer opheldering over de strekking van het voorstel van de onderwijsstaatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma.

Sancties
Vrijheid van onderwijs betekent ook verantwoordelijkheid voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Van Dijk (CDA) meent dat het voorstel van de regering om zwakke scholen sancties op te leggen niet in strijd is met artikel 23 van de Grondwet dat de vrijheid van onderwijs regelt. Een sanctie moet ook kunnen zijn dat een slecht functionerende school wordt gesloten, zegt Dezentjé Hamming. Van der Vlies vindt echter dat de regering met haar voorstel te veel naar zich toetrekt.

Zwak
Ouders moeten het weten als de school het stempel “zwak ” krijgt, vinden vrijwel alle woordvoerders. Van Dijk (CDA) voegt hieraan toe dat ouders ook moeten weten wat de school doet met aanbevelingen van de onderwijsinspectie. Hij benadrukt dat de overheid alleen sancties mag opleggen als een rapport van de onderwijsinspectie niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Zorgvuldigheid moet voorop staan, beaamt Anker (ChristenUnie): geen “schoolpolitie”.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog