Kamerdebat passend onderwijs: glas halfvol of halfleeg?

Geplaatst door Floor Kaspers op 9 juli 2014

Donderdag 3 juli 2014 vond er een Algemeen Overleg (AO) plaats in de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs. Op 1 augustus 2014 gaat de nieuwe wetgeving van start, en de grote vraag tijdens het debat was: Zijn scholen klaar voor passend onderwijs?

Voortgangsrapportage
In de voortgangsrapportage van het ministerie van OCW was de boodschap duidelijk: Scholen zijn zeker klaar voor passend onderwijs. Er zijn veel stappen gezet de afgelopen periode: Alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn aan de slag gegaan met het maken van ondersteuningsplannen. De medezeggenschap over die plannen met ouders, leerlingen en personeel is van start gegaan. En leraren en ouders worden geïnformeerd over passend onderwijs. De voortgangsrapportage is hier te vinden: Vijfde-voortgangsrapportage-passend-onderwijs

Zorgen kamerleden
Veel kamerleden waren niet zo positief als Staatssecretaris Dekker van OCW. Ze hoorden de afgelopen tijd veel berichten over thuiszitters, scholen voor voortgezet onderwijs die leerlingen met een rugzakje weigerden en leraren die nog niet geïnformeerd waren. Loes Ypma, kamerlid voor de PVDA, was in gesprek gegaan met ouders en met leerlingen die niet welkom waren op school. Ze was er van onder de indruk, en wilde weten wat Dekker hieraan ging doen.

Zorgen ouders
Specifieke aandacht was er in het debat ook voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben op een reguliere school, omdat ze blind, slechtziend, doof, of slechthorend zijn, of een communicatieve stoornis hebben. Zij krijgen deze ondersteuning, maar ouders maken zich zorgen over de onafhankelijkheid van de indicaties en de vraag of ze er zelf nog iets over te zeggen hebben via de medezeggenschap. Paul van Meenen van D66 zette zich in voor deze groep ouders.

Diabetes
Ook specifieke aandacht was er voor kinderen met diabetes. Uit onderzoek van het diabetesfonds, bleek dat veel van deze kinderen op school niet de zorg krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Soms worden ze geweigerd op reguliere scholen, of moeten ouders stoppen met werken om op school te kunnen helpen.

1 augustus 2014
Staatssecretaris Dekker was optimistisch, ook na de vele kritische vragen en schrijnende voorbeelden. Verschillende kamerleden waren pessimistisch, en wilden graag extra maatregelen. Kort samengevat: Volgens Dekker was het glas halfvol, volgens veel kamerleden en ouders was het glas halfleeg. Na 1 augustus 2014, als passend onderwijs definitief wordt ingevoerd, zullen we zien wie er gelijk heeft gehad.

Een overzicht van de ingediende moties tijdens het debat vindt u hier: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail.jsp?id=2014P11239

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog