Kamerdebat voortgang passend onderwijs: tijd voor versnelling

Geplaatst door Floor Kaspers op 21 april 2022
Op 30 maart 2022 was er een debat in de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs. Het was de eerste keer voor minister Wiersma dat hij hierover met de kamer in gesprek ging. De voornaamste conclusie: het tempo van de verbetermaatregelen moet omhoog. Nog vóór de zomer worden twee uitgebreide wetsvoorstellen verwacht.

Voortgangsrapportage

Uit de voortgangsrapportage van begin 2022 bleek dat het uitvoeren van de noodzakelijke verbeteringen in de systematiek van passend onderwijs traag verliep. Veel heikele thema’s, zoals basisondersteuning en inclusief onderwijs, zitten vast in werkgroepen, handreikingen en stappenplannen. OCO schreef er een blog over: De voortgangsrapportage passend onderwijs: wordt er voortgang geboekt?

Brief aan de Tweede Kamer

Samen met een breed scala aan organisaties zoals Ouders & Onderwijs, Balans en LAKS, stuurde OCO een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het debat. In die brief vroegen we aandacht voor de voortdurende knelpunten in de praktijk van passend onderwijs. Er is geld nodig om werkelijk invulling te geven aan de verbetermaatregelen. Ook moet er haast worden gemaakt met het oplossen van de thuiszittersproblematiek, leerrecht en inclusief onderwijs.

Kritische vragen over tempo, hoogbegaafdheid en leerlingenvervoer

De kamerleden stelden veel kritische vragen in het debat, o.a. over het tempo van de verbetermaatregelen. Er was veel aandacht voor onderzoek van Ouders & Onderwijs over de misstanden in het leerlingenvervoer. Daarnaast benoemden kamerleden een passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen als prioriteit. Zo pleitte Mariëlle Paul van de VVD zowel voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs als voor mogelijkheden voor digitaal onderwijs:

“Sommigen zijn gewoon gebaat bij het reguliere onderwijs, via een plusklas. Anderen worden echt alleen maar gelukkig op een school voor hoogbegaafden, waar voltijds hoogbegaafdenonderwijs wordt gegeven. Weer anderen zouden heel prima in het reguliere onderwijs hun weg kunnen vinden, als ze maar niet die volle vijf dagen in die klassetting zitten. Voor hen kunnen al die prikkels in de klas soms namelijk gewoon te veel zijn. Dan biedt die digitale oplossing een hele mooie uitkomst.”

Versnelling en wetswijzigingen

Minister Wiersma maakte in zijn beantwoording direct duidelijk dat ook hij een versnelling wil in het oplossen van de problemen binnen passend onderwijs. Zijn toon daarbij was verfrissend: een no nonsense aanpak met duidelijke afspraken en deadlines. Zo sprak hij over twaalf wetswijzigingen die voort zouden komen uit de verbeteragenda. Een duidelijke lijst hiervan gaf hij niet, maar hij gaf wel een inkijkje in zijn aanpak van de voorstellen.  Zo zal een deel van de wijzigingen gebundeld worden.

Nog voor de zomer komen er twee wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer. Het eerste voorstel gaat over het tegengaan van vrijstellingen voor de leerplicht en een andere aanpak van verzuim. Het tweede voorstel combineert het hoorrecht voor leerlingen, meer duidelijkheid over schoolondersteuningsprofielen in de schoolgids, en de verplichting van samenwerkingsverbanden om te komen tot een ouder- en jeugdsteunpunt. De minister zal ook snel met een planning komen voor de overige trajecten.

Uitwerkingen voor de zomer

Naast de wetsvoorstellen deed de minister aan de Tweede Kamer nog een aantal toezeggingen over zaken die voor de zomer moeten gebeuren. Zo komt er een integraal plan van aanpak voor hoogbegaafde leerlingen. Hij beloofde de kamer ook een uitwerking van de contourenschets voor thuiszitters en een reactie op onderzoek naar directe financiering van praktijkonderwijs. Verder komt de routekaart naar inclusiever en inclusief onderwijs in het najaar.

Voordeel van de twijfel

Het debat op 30 maart was het eerste debat van de nieuwe minister over passend onderwijs. Hierbij kreeg hij van de Tweede Kamerleden het voordeel van de twijfel. In vergelijking met andere debatten over passend onderwijs dienden de kamerleden weinig moties in. De komende maanden zullen uitwijzen of minister Wiersma zijn beloften aan de Tweede Kamer zal waarmaken. Komt er eindelijk vaart in het verbeteren van passend onderwijs?

Meer artikelen over Blog