Kan dyslexie over gaan?

Ook na systematische hulp zullen leerlingen  met dyslexie altijd een zekere achterstand hebben. De mate waarin een kind er last van heeft hangt af van de leeftijd, het onderwijsaanbod en de intellectuele vermogens om de lees-/spellingsproblemen te compenseren.

Dit is een fragment uit het uitgebreide artikel Dyslexie op de basisschool.