Wat is een DL en een DLE?

Geplaatst door OCO op 10 februari 2014
In het leerlingvolgsysteem of bij toetsen om eventuele leerachterstanden vast te stellen, worden de scores uitgedrukt in DL en DLE. De scores geven aan hoe groot een achterstand is op een bepaald leergebied.

DL

DL staat voor Didactische Leeftijd en geeft het aantal maanden aan dat een leerling onderwijs heeft gevolgd vanaf begin groep 3. Een volledig schooljaar staat voor 10 onderwijsmaanden. Aan het eind van groep 3 heeft een leerling 10 maanden onderwijs gevolgd en is de DL dus 10. Bij een doublure telt de DL door en is die 10 maanden meer dan de DL van de klasgenoten. De DL kan maximaal 60 zijn.

DLE

DLE is de Didactische Leeftijds Equivalent. Ruwe testscores van didactische toetsen worden met behulp van scoringstabellen (DLE-boek) omgezet in DLE’s. De DLE staat voor het aantal onderwijsmaanden dat een gemiddelde leerling met deze score gevolgd heeft. Bijvoorbeeld, wanneer een leerling uit begin groep 8 (DL = 51) een testscore behaalt met een DLE van 35, wil dat zeggen dat zijn prestatie overeenkomt met een gemiddelde leerling uit halverwege groep 6. Deze leerling heeft dan een leerachterstand van 16 maanden (51 – 35 = 16).