Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs

Vanaf 1 augustus 2006 hebben scholen voor voortgezet onderwijs meer keuzevrijheid om het lesprogramma in de eerste leerjaren (de onderbouw) in te vullen.

In de nieuwe regeling over de zogenaamde kerndoelen staat beschreven wát de leerlingen moeten leren, maar niet hoe de school het lesprogramma moet invullen. De scholen krijgen hierdoor de ruimte om zelf keuzes te maken, passend bij de leerlingen, het lerarenteam en de school. De school moet er rekening mee houden dat leerlingen na de onderbouw nog alle profielen moeten kunnen kiezen.