Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 30 december 2014

Vroeger was er een maximale verblijfsduur in het voortgezet onderwijs. De regels over de maximale verblijfsduur zijn geschrapt uit de wet- en regelgeving, met uitzondering van die voor het praktijkonderwijs. Jaarlijks stroomde teveel leerlingen vanuit het vmbo zonder diploma door naar mbo niveau 1 of 2. Scholen mogen zelf bepalen hoeveel jaar leerlingen op school mogen blijven. In het praktijkonderwijs is er een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Zittenblijven of doorstroom lager niveau

In de wet staat geen maximale verblijfsduur meer vermeld. Vroeger was dit wel zo. Scholen hebben nog steeds de vrijheid om een kortere verblijfsduur te hanteren. Vaak mogen leerlingen maximaal vijf jaar over de onderbouw van havo en vwo doen. Blijven leerlingen in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs zitten? Dan mogen ze niet meer doubleren en moeten ze overstappen naar een vervolgklas op een lager niveau. De precieze regels vind je in de schoolgids.

Geen regels voor bovenbouw havo en vwo

Er zijn geen regels rondom de verblijfsduur van leerlingen in de bovenbouw van het havo en het vwo. De meeste scholen hebben in het schoolreglement opgenomen dat leerlingen:

  • maximaal 1 keer mogen blijven zitten;
  • 1 keer mogen zakken voor het examen;
  • niet mogen blijven zitten in de brugklas;
  • of 2 keer blijven zitten in verschillende klassen.

Raadpleeg de schoolgids voor de juiste informatie.

Vmbo-scholen bepalen verblijfsduur leerlingen

Vmbo-scholen mogen zelf bepalen hoeveel jaar leerlingen op school mogen blijven. Tot augustus 2012 mochten leerlingen nog maximaal vijf jaar doen over het vmbo, deze wettelijke regeling is afgeschaft. Veel scholen hanteren de regel dat je maximaal twee keer op de school mag blijven zitten of dat je in de brugklas niet kunt blijven zitten. De precieze regels verschillen per school. Raadpleeg de schoolgids voor de juiste informatie. Meer informatie over de algemene regels rondom zittenblijven in het voortgezet onderwijs tref je hier: www.onderwijsconsument.nl/zittenblijven-het-voortgezet-onderwijs.

Praktijkonderwijs tot schooljaar waarin leerling 18 wordt

Een leerling mag geen praktijkonderwijs na afloop van het schooljaar waarin de leerling 18 is geworden. Leerlingen die praktijkonderwijs volgen, mogen op verzoek van de school blijven tot het schooljaar waarin ze 19 jaar worden. De Inspectie van het Onderwijs kan dit verlengen tot het schooljaar waarin de leerling 20 wordt (art. 27 lid 3 WVO).