Klachtenlijn mbo geopend

Geplaatst door OCO op 1 april 2010

De Ombudslijn MBO is er om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren. En om een beter zicht te krijgen op de omvang en aard van klachten. Waarover klagen mbo-studenten en hun ouders/verzorgers? Waar komt die ontevredenheid vandaan? En: wat doet de school met klachten?

Studenten en ouders/verzorgers hebben recht op een tijdige, juiste en zorgvuldige behandeling van hun klachten. Daarnaast kunnen instellingen op basis van de aangereikte informatie hun onderwijs verder verbeteren. De Ombudslijn MBO heeft een aanjaagfunctie. De school is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijsovereenkomst en de daarbij behorende klachtenregeling. De Ombudslijn MBO is er tijdelijk, voorlopig tot het eind van schooljaar 2010-2011.

Klachten kunnen op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden aan de Ombudslijn MBO. Via JOB (de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) terecht via www.job-site.nl of 020-5244050. Of een klacht indienen met dit digitale klachtenformulier of bellen naar 0318-698422

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Links, Blog