Landelijk lerarenregister?

Geplaatst door OCO op 16 februari 2012

In 2012 wordt gestart met een beroepsregister voor leraren in Nederland in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Via het lerarenregister kunnen leraren laten zien dat zij bevoegd en bekwaam zijn, hun bekwaamheid onderhouden en zich verder ontwikkelen.

Onderwijscoöperatie
Het lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie bestaat uit vijf onderwijsorganisaties die staan voor een versterking van de positie van de beroepsgroep leraren. De leden van de Onderwijscoöperatie:

Bekwaamheidsonderhoud
De leraren die deelnemen aan Registerleraar.nl zijn bevoegd en bekwaam voor het onderwijs dat zij geven en voldoen aan de eisen die Registerleraar.nl stelt ten aanzien van bekwaamheidsonderhoud en professionele ontwikkeling. Ingeschreven leraren onderschrijven deze uitgangspunten en maken dat door inschrijving publiekelijk bekend. Het bekwaamheidsonderhoud wordt in het register onderverdeeld in vier groepen:

  • Cursussen en opleidingen
  • Studiedagen en conferenties
  • Formele reflectieve activiteiten
  • Overige activiteiten

Leraren zelf verantwoordelijk voor juistheid gegevens
De leraren beheren zelf de gegevens en zijn verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Zolang de leraren aan de registratiecriteria voldoen, is de registratie vier jaar geldig. De leraren houden een overzicht bij van de activiteiten die ze ondernemen in het kader van hun professionele ontwikkeling. De persoonlijke gegevens van de leraren, inclusief het overzicht van activiteiten in het kader van hun professionele ontwikkeling, worden aangeduid als het portfolio van de leraar.

Zichtbaarheid gegevens
Op registerleraar.nl is de naam van de leraar in combinatie met de school waar de leraar werkt en de plaatsnaam van de school voor iedereen zichtbaar . Ouders en leerlingen kunnen de portfolio’s van leraren opzoeken in het register en bekijken aan welke activiteiten en ontwikkelingen wordt gewerkt door de leraren.

Voor meer informatie over de landelijke lerarenregister, zie de website www.registerleraar.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog