Leerlingvolgsysteem

Geplaatst door OCO op 1 december 2006

Een leerling moet op school steeds nieuwe dingen leren. Een kind in groep 8 weet en kan meer dan een kind in groep 1. Met een leerlingvolgsysteem kan de leerkracht in de gaten houden of een leerling voldoende nieuwe dingen leert en ook op andere terreinen vorderingen maakt. Zo worden achterstanden en leerproblemen eerder opgespoord, waardoor er sneller ingegrepen kan worden.

Een leerlingvolgsysteem bestaat uit een serie toetsen die met enige regelmaat door de leerlingen worden gemaakt of uit een serie rapportages die door de leerkracht worden opgesteld. Scholen kiezen hun eigen leerlingvolgsystemen.