Hoe om te gaan met het schoolrapport?

Geplaatst door IH op 8 september 2014
De schoolprestaties van basisschoolleerlingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem, in het onderwijskundig rapport en in het schoolrapport.

Schoolrapport kent verschillende vormen

In een schoolrapport staat hoe een kind het op school doet. De meeste basisscholen geven de leerlingen drie keer per jaar een school rapport. Voor de kerstvakantie, voor de meivakantie en voor de zomervakantie. Over het algemeen ontvangt uw kind in groep 3 het eerste rapport.

Hoe een basisschool een rapport opstelt, bepalen deze zelf. Er zijn verschillende vormen van schoolrapporten. Sommige basisscholen geven cijfers, terwijl andere scholen aanduidingen als goed, voldoende en zwak geven. Ook een combinatie van cijfers en woorden komt voor. Sommige basisscholen belonen vooral de prestaties van leerlingen, andere scholen richten zich meer op de inzet.

Rapportbespreking

Vaak worden er rapport-gesprekken georganiseerd, waar de leerkracht het rapport met de ouders bespreekt. Dit gesprek duurt ongeveer 10 minuten en wordt daarom ook het 10-minutengesprek genoemd. Tijdens dit gesprek kunt u ook de schriften en werkstukken etc. van uw kind inzien. Het rapport wordt meegegeven naar huis om te bekijken. Ouder(s) dienen het schoolrapport te ondertekenen voordat het aan de leerkracht wordt teruggegeven

Belonen voor rapport?

Kinderen verwachten vaak geld of een cadeautje bij een goed rapport. Over het belonen van een goed schoolrapport verschillen ouders van mening. Onderzoek van Nibud uitgevoerd in 2014 liet zien dat drie op de vijf basisschoolleerlingen rapportgeld krijgt. Meestal gaat het om ongeveer vijf euro per rapport. Een kwart van de ouders geeft een cadeau in plaats van geld. De overige ouders geven geen geld of cadeau voor het rapport. Het Nibud geeft aan dat het krijgen van rapportgeld niet nodig is voor een gezonde financiële opvoeding.

Tip

Het is aan te raden uw kind in ieder geval met veel complimenten te belonen.

Slecht rapport?

Een rapport is pas ‘slecht’ te noemen als het rapport niet overeenkomt met de capaciteiten van het kind en daar geen duidelijke verklaring voor is. Probeer erachter te komen wat de oorzaak kan zijn van tegenvallende resultaten. Ga hierover in gesprek met uw kind en met de school.

Een schoolrapport met lage scores is dus niet voor ieder kind een slecht rapport, zeker niet als een kind de mogelijkheid niet heeft om hoger te scoren.

Tip

Wanneer de resultaten tegenvallen is het belangrijk om niet boos te worden op uw kind. Boos reageren zal alleen maar zorgen voor meer stress. Juist nu heeft uw kind bevestiging nodig. Laat uw kind weten dat een slecht rapport geen ramp is en dat het niet gefaald heeft.