Logopedie

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

Een logopedist geeft hulp aan kinderen met spraak- en taalproblemen.
Het is mogelijk dat kinderen met een taalachterstand (ook) een logopedisch probleem hebben, dat niet met normale taallessen op school te verhelpen is. Een logopedist kan dit onderzoeken en hulp bieden bij het oplossen van het probleem.

Meer artikelen over Blog