Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Geplaatst door Lidewij Koren op 7 juni 2023
Ouders mogen een gesprek dat zij met school voeren opnemen. School mag een gesprek met ouders ook opnemen. Het delen of openbaar maken van het opgenomen gesprek is zonder toestemming van de deelnemers niet toegestaan, wegens schending van privacy. Het is wettelijk verboden om een gesprek op te nemen waar u geen deelnemer van bent. Heeft u binnenkort een gesprek met school en wilt u een geluidsopname maken? Dan kunt u zelf bepalen of u de school hierover van tevoren inlicht.

Geluidsopname van gesprek met school mag

Ouders mogen een gesprek met school opnemen. De school mag een gesprek met ouders ook opnemen. Na afloop van het gesprek mag de opname teruggeluisterd worden. Voor persoonlijk gebruik geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet.

Het delen en/of openbaar maken van het opgenomen gesprek is zonder toestemming van de deelnemers niet toegestaan. Dit leidt namelijk tot de schending van privacy. Doet u dit toch, dan kan de andere partij dit aanvechten door zich te beroepen op de AVG.

Verboden gesprekken van anderen op te nemen

Het Wetboek van Strafrecht verbiedt afluisteren en het opzettelijk opnemen van gesprekken van anderen. Dit verbod is terug te vinden in artikel 139a van het Wetboek van Strafrecht. Het opnemen van een gesprek waar u zelf aan deelneemt, is niet verboden. Als deelnemer mag u ook een ander de opdracht geven een geluidsopname te maken.

Geluidsopname als bewijsmateriaal

U kunt gesprekken opnemen om bewijslast te verzamelen. De landelijke klachtencommissie voor onderwijsgeschillen heeft als vast beleid om in beginsel geen geluidsopnamen te beluisteren die zonder medeweten van de andere deelnemer(s) zijn gemaakt.

In de rechtszaal kunnen geluidsopnamen in de meeste gevallen wel gebruikt worden als bewijs, ook als de ander geen toestemming voor het maken van een opname heeft gegeven. Geluidsopnamen die stiekem zijn gemaakt, zijn dus niet per definitie onrechtmatig. De Hoge Raad oordeelde in 1987 dat voor uitsluiting van bewijs sprake moet zijn van een ‘rechtens ontoelaatbare inbreuk op de privacy, zulks op basis van bijkomende omstandigheden die deze conclusie rechtvaardigen’.

De Rechtbank Groningen oordeelde in 2010 als volgt: ‘Dat een opname is gemaakt met het doel deze als bewijs te kunnen gebruiken en het gesprek daarop gericht is geweest maakt het opnemen van dat gesprek, anders dan de andere deelnemers menen, op zich nog niet onrechtmatig’.

Wilt u geluidsopnamen maken?

Een geluidsopname geeft u de mogelijkheid om het gesprek thuis opnieuw af te luisteren, en alles goed op een rijtje te zetten. U kunt vragen bedenken, en deze op een later moment stellen. Heeft u binnenkort een gesprek met school en wilt u geluidsopnamen maken? Dan kunt u zelf bepalen of u de school van te voren op de hoogte brengt. Een geluidsopname kan een manier zijn om de negatieve opstelling van de ander vast te leggen, zonder dat de ander dat weet. U kunt er ook bewust voor kiezen om de school wel op de hoogte te brengen. Mogelijk zal de school zich anders opstellen en extra oplettend zijn.

Breng de school bij voorkeur niet vlak voor aanvang van het gesprek op de hoogte, maar ruim daarvoor. U geeft de school dan de tijd om uit te zoeken of u inderdaad het recht heeft om dit te doen. Meldt u bij aanvang van het gesprek dat u een opname maakt, dan kan de school daar verschrikt op reageren. U overrompelt de school en de school vraagt zich af of u hen niet vertrouwt. Het opnemen van een gesprek is namelijk niet gebruikelijk.

Meer artikelen over Eisen