Tag: privacy

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Uit vraag en antwoord > Eisen

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Uit vraag en antwoord > Eisen

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Recht op privacy

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Mogen scholen gegevens van leerlingen publiceren op internet?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten