Mbo’ers krijgen meer tijd voor studiekeuze

Geplaatst door OCO op 16 oktober 2009

Mbo’ers in de beroepsopleidende leerweg kunnen tijdens hun opleiding meer tijd krijgen om een definitieve studierichting te bepalen.

Dat heeft het kabinet besloten op voordracht van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs. Vmbo-ers die naar het middelbaar beroepsonderwijs gaan en nog niet precies weten voor welk beroep en diploma ze willen worden opgeleid, kunnen zich daar inschrijven in een zogenaamd opleidingsdomein. In de loop van hun studie zullen ze hun keus verfijnen. De maatregel moet de aansluiting tussen vmbo en mbo versterken en schooluitval voorkomen.

In een domein kan een breder onderwijsprogramma worden aangeboden met onderdelen van meerdere beroepsopleidingen, bijvoorbeeld in de techniek, in de zorg, in de handel. Daardoor krijgen studenten die dat nodig hebben een beter beeld van voor hen relevante beroepen en daarop gerichte opleidingen. Zo kunnen ze een zorgvuldigere studiekeuze maken. Het domein mag niet ten koste van de studieduur gaan.

In de huidige praktijk leidt in sommige gevallen de geforceerde studiekeuze bij de start tot onnodige schooluitval, tussentijdse overstappen naar andere studies, studievertraging en administratieve rompslomp. Invoering van de domeinen moet dat voorkomen.

Het wetsvoorstel zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog