‘‘Het is zwaar om iedere dag voldoende gezichten voor de klas te krijgen”

Geplaatst door Lidewij Koren op 24 september 2020
Amsterdamse basisscholen kampen met een lerarentekort. De coronacrisis heeft het probleem verergerd. Ook leerkrachten zitten thuis in quarantaine of zijn in afwachting van een testuitslag. OCO voert dagelijks gesprekken met Amsterdamse ouders. Regelmatig komen corona en het lerarentekort ter sprake. Beide crisissen zijn van grote invloed op het onderwijs. Maandelijks tekent OCO een aantal van deze gesprekken op.

De Mobiel in Zuidoost

‘‘Vandaag zijn de kinderen uit de klas van mijn dochter over andere klassen verdeeld. De leerkracht is verkouden en wacht op een test en daarna op de uitslag. Dat gaat nog wel een paar dagen duren.” De directeur vult aan: ‘‘En het zal nog wel vaker gaan gebeuren. Beleid wordt dat we de leerlingen de eerste dag op school opvangen en dat leerlingen de dagen daarna naar huis gestuurd kunnen worden. De school zal dan per mail schoolwerk opgeven waar de leerlingen thuis aan kunnen werken. Net zoals we eerder in de coronaperiode deden, toen iedereen thuis zat.” Het lerarentekort op scholen in Zuidoost is groter dan in andere delen van de stad en de coronacrisis komt daar nu bij. ‘‘Het is zwaar om iedere dag voldoende gezichten voor de klas te krijgen.”

De As-Soeffah in Zuidoost

Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit bepaalt op welk niveau een leerling in het voortgezet onderwijs terecht kan. Vader: ‘‘Onze kinderen hebben in groep 7 geen voorlopig schooladvies gekregen. Dat hoort eigenlijk wel, maar wegens corona lukte dat niet. In groep 8 krijgen ze na de herfstvakantie een voorlopig schooladvies en na de kerstvakantie een definitief schooladvies. Wat kun je nog verbeteren in die tussentijd? Weinig. Ik maak me ook zorgen over achterstanden. In groep 7 hebben de kinderen maanden geen les gehad. Wordt daar rekening mee gehouden bij het opstellen van het advies?” De intern begeleider reageert: ‘‘We geven leerlingen na schooltijd bijles en proberen achterstanden in te lopen. We doen wat we kunnen. Bij het opstellen van de schooladviezen houden we rekening met de omstandigheden van het kind en de situatie waar de school zich in bevond. De kinderen hebben onlangs allemaal een intelligentieonderzoek gedaan. Dit is omdat we de adviezen dit jaar ook willen baseren op de capaciteit van de kinderen. Wat heb je in huis?”
Al pratende komen de ouders tot de conclusie dat het goed is dat het schooladvies bepalend is, en niet de Eindtoets. ‘‘De leerkracht weet wat mijn kind kan. De Eindtoets toetst wat de leerling heeft geleerd en daar zitten misschien hiaten.”

De 3e Dalton in Zuid

‘‘Wij waren eigenlijk wel tevreden over hoe de school afstandsonderwijs gaf, toen onze kinderen thuis zaten. De ene leerkracht ging het beter af dan de andere. Nu gaan de kinderen weer naar school, maar de ouders mogen niet naar binnen. Wel verwarrend, want als je als ouder als vrijwilliger actief bent op school, mag je wel naar binnen.” School heeft ook een informatiebrief verspreid waarin staat dat er verschillende in- en uitgangen gebruikt worden. Afhankelijk van in welke groep het kind zit. ‘‘In de praktijk houdt school zich er zelf niet aan. En dan komen we bij het heikele punt: de communicatie. De 3e Dalton is in korte tijd een aantal keren van directeur gewisseld. Het is dan lastig om consistent te zijn in de communicatie.”

De Anne Frankschool in Zuid

‘‘Mijn zoon zit in groep 8 en ik maak me zorgen over de open dagen. Bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs voor onze oudste hebben we juist zo veel aan de open dagen gehad. Bij het binnenstappen van een gebouw kreeg hij een bepaald gevoel. Wil ik hier later rondlopen, of niet?” De open dagen worden ieder jaar drukbezocht en evenementen van meer dan vijftig personen zijn op het moment niet toegestaan. ‘‘Ik hoop dat scholen creatief gaan nadenken over alternatieven. Werken met een tijdslot en van tevoren aanmelden misschien?”

De Krijtmolen in Noord

Moeder: ‘‘Vanavond hebben we een ouderavond op school. Op veel scholen mogen ouders het gebouw niet meer in. Wil je een gesprek met de leerkracht of is er een ouderavond, dan vindt dat digitaal plaats. Onze school kiest ervoor ons in levenden lijve te blijven zien. Corona vraagt om afstand, maar veel ouders komen niet online en missen de informatie dan. Dat wil school niet.”

De Buikslotermeerschool in Noord

Moeder: ‘‘Mijn dochter heeft in groep 7 een voorlopig schooladvies gekregen. Daar konden we ons allemaal goed in vinden. Nu zit ze in groep 8 en is ze bang dat het definitieve schooladvies niet hetzelfde zal zijn. Door corona en door wat ze heeft gemist.” Andere ouders: ‘‘Dat hebben onze kinderen ook.” De juf reageert: ‘‘Daar maak ik me geen zorgen over. Als het definitieve advies lager uitpakt dan het voorlopige, had ik je al bij me geroepen om mijn zorgen te bespreken. Dat is bij geen van de leerlingen het geval. Het is trouwens ook niet zo dat er dit schooljaar meer leerlingen zijn die zo’n leerachterstand hebben dat ze het schooladvies leerwegondersteunend onderwijs krijgen.”

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog, Geen categorie