Mentorproject SKC

Geplaatst door OCO op 15 december 2006

Het mentorproject is een initiatief van Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC). Het mentorproject helpt leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs met het leren ontwikkelen van zowel leervaardigheden als sociale vaardigheden. Doel is de overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs succesvol te laten verlopen.

Het Mentorproject van de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) is in 1998 gestart. Veel jongeren uit sociaal zwakkere (etnische) groepen hebben een relatief grote taal-achterstand en kunnen daardoor moeilijker deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Om hen te begeleiden is in 1998 het Mentorproject opgezet. HBO- en universitaire studenten mentoren jongeren met een taalachterstand uit groep 7 en 8 van het basis-onderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Mentorproject SKC
Swammerdamstraat 38 bg
1091 RV Amsterdam
T: 020 – 675 08 80
info@skcnet.nl
www.skcnet.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog