Monitor transitie jeugd

Geplaatst door Floor Kaspers op 29 augustus 2017
Op 1 januari 2015 werd gestart met de Monitor Transitie Jeugd. De Monitor Transitie Jeugd zorgde dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkwamen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid.
De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren. De monitor is inmiddels afgerond.

Signalen

Kinderen, jongeren en ouders die gebruik maken van Jeugdhulp hebben vanaf 2015 te maken met de nieuwe Jeugdwet. Een ander soort toegang, lokale wijkteams, veranderingen bij de zorgaanbieders, bezuinigingen, etc..
Cliënten en hun ouders kunnen zelf het beste aangeven of de veranderingen positief of negatief zijn. Waar loop je in de praktijk tegenaan? Is er voldoende kennis aanwezig bij gemeenten? Is er voldoende zorg ingekocht?
De Monitor Transitie Jeugd stelde het cliëntperspectief centraal door bundeling van signalen en directe meldingen van jongeren en ouders via cliëntenorganisaties

Rapportage

De Monitor Transitie Jeugd bracht de onbedoelde negatieve effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Ook werden de mogelijke oplossingen vanuit cliëntperspectief aangekaart.
De monitor liep in 2015 en 2016. In regionale en landelijke rapportages werden de signalen zichtbaar. De rapportages bieden de mogelijkheid tot het concreet aanpakken van de knelpunten. De rapportages werden toegestuurd aan belangenbehartigers, gemeenten en de rijksoverheid. De afrondende rapportage en de laatste stand van zaken wat betreft de monitor vind je hier.

Meer artikelen over Jeugdhulp