Werken na het vmbo? Bekijk jouw kansen!

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 juni 2018
Ben je bijna 18 jaar en wil je beginnen met werken? Het loont om door te studeren, zo laten de cijfers zien. Veel jongeren gaan daarom naar het mbo of stromen na het vmbo door naar havo. Het is verstandig om je goed te oriënteren wat voor mensen de arbeidsmarkt vraagt.

Werken na het vmbo

In de periode 2015 tot en met 2017 was de werkloosheid het grootst bij jongeren tot 27 jaar zonder een startkwalificatie. Dit zijn jongeren die uitvallen in het mbo of jongeren met een vmbo-diploma op zak die gelijk willen gaan werken. Iets minder dan 60% van die groep had betaald werk.

Studeren loont

In het algemeen geldt: hoe hoger je opleiding, hoe groter de kans op een baan. De kans op de arbeidsmarkt wordt aanzienlijk vergroot door een diploma. Van alle jongeren in Nederland met een mbo-diploma had 85% een baan. Van alle jongeren die met minimaal een hbo- of wo-diploma het onderwijs hebben verlaten, was 92% aan het werk. Het loont dan ook om een startkwalificatie te behalen.

Hoeveel leerlingen studeren door na vmbo-diploma?

Doorstuderen vergroot jouw kans op een baan. 91.000 scholieren met een vmbo-diploma starten jaarlijks met een mbo-opleiding. Ongeveer 8.400 scholieren stromen jaarlijks door van vmbo naar havo om daarna naar het hbo te kunnen.

Goed oriënteren

Volgens het CBS zijn vooral jongeren met een technische achtergrond en informatica aan het werk. De cijfers geven slechts een indicatie van de afgelopen jaren. Het is dan ook slim om altijd goed te oriënteren in welke sectoren nog banen ingevuld moeten worden.

Nieuwe beroepen

Het is goed mogelijk dat er de komende jaren nog veel verschillende beroepen ontstaan vanwege nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen als blockchain, big data en crowdfunding.

[1] Cijfers over arbeidsmarktsituatie jongeren (15 jaar tot 27 jaar) zijn gebruikt. Bron: ‘Statline arbeidsmarkt situatie jongeren (15 tot 27 jaar)‘ van CBS

[2] Cijfers over gediplomeerden vmbo naar uitstroombestemming. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS.