Mogen scholen hun leerlingen vertellen dat mensen met een ander geloof minder waard zijn?

Nee. De inspectie beoordeelt of islamitische scholen (net als andere scholen) in strijd handelen met de basiswaarden van de democratische rechtstaat. Deze basiswaarden zijn: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip, verdraagzaamheid en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie.

Uit: Islamitische scholen nader onderzocht – Onderwijsinspectie, oktober 2003