MOM – Meer Onderwijs Moet

Geplaatst door OCO op 30 november 2007

Meer Onderwijs Moet (MOM) is een driemanschap dat strijdt tegen structurele tekorten aan onderwijstijd in het voortgezet onderwijs, het bestaat uit:

  • Pierre Diederen, leraar scheikunde en ouder met kinderen op de Scholengroep Roermond.
  • Erik Stulen, onderwijskundig adviseur en ouder met kinderen op het Meander College in Zwolle.
  • Jan Burger, agrarisch ondernemer en ouder met kinderen op het Zuyderzee College in Emmeloord.

MOM is met een uitspraak van de landelijke klachtencommissie, contacten met de onderwijsinspectie en politiek en publicaties in de media van grote invloed geweest in de discussie rond onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Van Pierre Diederen van MOM is een opiniestuk gepubliceerd op de OCO website, zie daarvoor deze pagina.

Meer artikelen over Links, Blog