Moet ik mijn achterban raadplegen bij een stemming in de MR?

Geplaatst door Mira Huussen op 20 juni 2024
Ben je als ouder lid van de medezeggenschapsraad (MR) op school? Dan moet je in sommige gevallen andere ouders op school raadplegen. Bijvoorbeeld bij de sluiting van een school, wijzigingen van de grondslag van de school of een wijziging van de onderwijstijd.

Achterban soms verplicht raadplegen bij stemming in MR

De MR raadpleegt de achterban (ouders en/of leerlingen) bij belangrijke thema’s. In de volgende gevallen is dit bij een stemming in de MR verplicht (art. 15 lid 3 WMS):

  • overdracht van (een deel van de school) of een fusie van scholen
  • sluiting van de school
  • voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs
  • wijziging van de grondslag van de school
  • wijziging van de onderwijstijd, waaronder onderwijsuren, vakantierooster en de schooltijden (met uitzondering op het voortgezet speciaal onderwijs)

Meer informatie hierover staat in: ‘Ouders raadplegen als MR’.

Zonder last of ruggespraak

Naast bovengenoemde uitzonderingen kun je als MR-lid optreden ‘zonder last of ruggespraak’, zoals ook het geval is op andere plekken in Nederland waar er een vorm van vertegenwoordigende democratie is. Deze uitspraak betekent dat je als MR-lid je eigen mening kunt vormen. Je bent niet verplicht om je achterban vooraf te raadplegen of de mening van de (meerderheid) van je achterban te vertolken in de stemming.

Maar je bent wel gekozen door ouders en je vertegenwoordigt hen richting de directeur of bestuurder. Dit vraagt een bepaalde verantwoordelijkheid van jou als MR-lid. Zo moet je openbaar maken wat er is besloten en hoe er is gestemd. Bijvoorbeeld door het publiceren van notulen, een verslag in de nieuwsbrief of het opstellen van een jaarverslag. Bovendien ben je aanspreekbaar op jouw meningen.

Benader ouders actief

De verantwoordelijkheid als MR-lid betekent ook dat je op de hoogte bent van wat er speelt op school en dat je kennis hebt en een gevoel ontwikkelt voor hoe ouders erin zitten. Daarvoor is het echt niet nodig om bij elke stemming in de MR je achterban te raadplegen. Het kan eenvoudiger.

Haal je kinderen af en leg je oor te luister op het schoolplein. Gebruik de ouderborrel of de lokale koffiebar om de hoek om ouders te vragen wat ze vinden van de onderwerpen die bij jullie op de MR-agenda staan. En benader andere actieve ouders en vraag hen wat er speelt. Denk aan de ouders in de ouderraad, een klassenouder, de vertrouwenspersoon en de bieb-ouder. Zij zijn vaak nauw betrokken en zien en horen veel.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Openheid en overleg