Moet ik mijn achterban raadplegen bij een stemming?

Heb je je – als ouder in de MR – wel eens afgevraagd bij één van de stemmingen in jullie MR-vergadering: Wat vinden de andere ouders op school hier eigenlijk van? Of een vraag die wij vaak horen: “Ik volg in deze stemming nu mijn persoonlijke mening, maar is dat wel voldoende?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS) brengt het niet expliciet aan de orde, de vraag of je als MR-lid je achterban moet raadplegen of de mening van de meerderheid van je achterban moet volgen bij een stemming. Er is één uitzondering: de wet zegt dat er een ouderraadpleging noodzakelijk is bij de vaststelling van de onderwijstijd.

Maar alles wijst er verder op dat je kunt optreden ‘zonder last of ruggespraak’, zoals wij dat ook kennen op andere plekken in Nederland waar wij een vorm van vertegenwoordigende democratie hebben. Deze uitspraak betekent dat je als vertegenwoordiger – in dit geval MR-lid – je eigen mening kunt vormen. Je bent niet verplicht om de mening van de (meerderheid) van je achterban te vertolken in de stemming, zelfs niet verplicht om je achterban te raadplegen vooraf.

Echter, je ben gekozen door ouders en je vertegenwoordigt hen richting de directeur of bestuurder. Dat betekent dat je openbaar maakt wat er is besloten en hoe er is gestemd – bijvoorbeeld door het publiceren van notulen, verslag doen in een nieuwsbrief, het opstellen van een jaarverslag – en dat je aanspreekbaar bent op jouw meningen.

Het betekent ook dat je op de hoogte bent van wat er speelt op school en dat je kennis hebt, gevoel ontwikkelt voor hoe ouders erin zitten. Daarvoor is het echt niet nodig om bij elke stemming een raadpleging te doen. Het kan eenvoudiger. Haal je kinderen af en leg je oor te luister op het schoolplein. Gebruik de ouderborrel of de lokale koffiebar om de hoek om ouders te vragen wat ze vinden van de onderwerpen die bij jullie op de MR-agenda staan. En benader andere actieve ouders en vraag hen wat er speelt. Denk aan de ouders in de ouderraad, een klassenouder, de vertrouwenspersoon, de biebouder, etc. Zij zijn betrokken en zien en horen veel.

Zelf deed ik wel eens een mini-raadpleging. Bij een onderwerp waarvan ik dacht dat ouders het echt belangrijk vinden, nodigde ik 3-4 ouders uit voor een kop koffie en vroeg ze wat zij ervan vinden. Zo ontwikkel je je kennis van de achterban en ben je goed in staat om – namens hen – op te treden in de MR.

Heb je ook een tip over de achterban voor jouw collega’s in de MR? Mail ons.