Nieuw in de Kernprocedure 2012-2013

Geplaatst door OCO op 20 september 2012

Wijzigingen in de kernprocedure ten opzichte van schooljaar 2011-2012
In de kernprocedure staan afspraken tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs over de overstap van groep 8 naar de brugklas. Deze afspraken zorgen ervoor dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor alle kinderen in Amsterdam zo eerlijk en transparant mogelijk verloopt. Ieder jaar wordt de Kernprocedure geëvalueerd door de schoolbesturen en de gemeente. Ook OCO wordt om advies gevraagd. Een aantal van de adviezen van OCO zijn overgenomen. Ook een aantal niet. De wijzigingen in de Kernprocedure ten opzichte van schooljaar 2011-2012 zijn als volgt:

Vergroten van transparantie
In het afgelopen jaar is een lotingsprotocol opgesteld. Het doel hiervan is het vergroten van de transparantie en eerlijkheid in het geval van loten. Tevens hebben ouders en andere betrokkenen aangegeven, dat ze inzage willen in de toelatingscriteria bij aanvullend onderzoek. Als er aanvullend onderzoek nodig is wordt in Amsterdam vaak de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) gebruikt. In de nieuwe Kernprocedure staan voor het eerst de richtlijnen voor de relatie tussen de NIO-totaalscore en het basisschooladvies. Met deze test wordt het toelatingsbesluit op basis van aanvullend onderzoek voor ouders duidelijker. Basisscholen en ouders kunnen daardoor beter in gesprek met de VO-school indien dat nodig is.

Geen dubbele inschrijvingen meer
Afgelopen jaar was het dubbel inschrijven een belangrijk punt. Afgelopen jaar konden kinderen van buiten Amsterdam zich zowel op scholen in Amsterdam als in eigen woonplaats inschrijven. Vanaf dit jaar tekenen leerlingen van buiten Amsterdam die zich inschrijven op een Amsterdamse VO-school een “aanmelding-op- één -school” verklaring. Als ze dat niet doen, neemt de Amsterdamse school de leerling niet aan. Deze afspraak is wel zo eerlijk omdat Amsterdamse kinderen al langer geldt dat zij zich maar bij één VO-school kunnen aanmelden.

Voorrangsregels beperkt nodig
Met ingang van dit schooljaar (2012-2013) geldt dat alle voorrangsregels uitsluitend gelden bij een aanmelding in de eerste helft van de eerste aanmeldingsronde. Zo is voor alle betrokkenen al halverwege de eerste aanmeldingsronde bekend hoeveel voorrangsleerlingen zich bij een bepaalde school hebben aangemeld.

Eerlijke kansen voor zorgleerlingen
Er wordt gestreefd naar gelijke kansen voor ieder kind, dus ook voor leerlingen met een extra zorgbehoefte. Iedere leerling heeft recht op een plek die past bij haar/zijn capaciteiten en ambities. Er is afgesproken dat zorgleerlingen niet mogen worden afgewezen op oneigenlijke gronden. De VO-school zal op zorgvuldige wijze aan de ouders moeten uitleggen welke zorg en begeleiding zij op de school kan bieden. Hierna zal de VO-school de afweging of de leerling geplaatst kan worden voldoende moeten beargumenteren.

Gelijk recht op toelating
Afgelopen jaar is het voorgekomen dat een school die havo en vwo aanbiedt in beginsel een leerling met een havo-advies weigerde. Er is uitgesproken dat een bepaald basisschooladvies recht geeft tot aanmelding en zo mogelijk toelating op een school die een overeenkomstige opleiding biedt. Tevens is er afgesproken dat VO-scholen die alleen gecombineerde havo/vwo-brugklassen hebben, minimaal 1/3 van de plekken openstellen voor leerlingen met een havo-advies. Alleen het St. Nicolaaslyceum en het Fons Vitae hanteren een afwijkende norm van 25%.

Download de kernprocedure 2012-2013

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog