Nu nog voor ouders

Geplaatst door OCO op 10 december 2010

De Spiegel PO, die de schoolbesturen in samenwerking met de gemeente op 9 december gepubliceerd hebben, zal ook voor ouders toegankelijk worden gemaakt. Dat deelden de schoolbesturen mee bij de presentatie, in aanwezigheid van wethouder Asscher. Deze actie zal in nauwe samenwerking met OCO worden uitgevoerd, omdat OCO al geruime tijd ijvert voor een beter inzicht in de gegevens van de scholen.

Mogelijkheden
De mogelijkheden die nu door de verzameling en publicatie van de gegevens ontstaan zijn een zeer aanzienlijke stap voorwaarts op weg naar transparantie van scholen. Enkele jaren geleden kostte het nog heel erg veel moeite om de belangrijkste schoolgegevens bij elkaar te krijgen, zie bijvoorbeeld deze oude publicatie van OCO uit 2007.

Aandacht werkt
De presentatie van de Spiegel PO, waaruit ook een aanzienlijke verhoging van de Amsterdamse standaard blijkt, is een succes voor het consequente beleid van wethouder Asscher en een beloning voor de inzet van de scholen. De aandacht voor gegevens gekoppeld aan een specifieke aanpak van de risicovolle (zwakke en zeer zwakke) scholen blijkt te werken.

Meer artikelen over Blog