Overzicht risicovolle en zeer zwakke basisscholen in 2007

Geplaatst door OCO op 29 oktober 2007

 

Lijst risicovolle (-) en zeer zwakke (- -) basisscholen
in Amsterdam 
per 1 oktober 2007
stadsdeel
owinsp
school bestuur per
De Baarsjes
As-Siddieq Stichting Islamitische School Amsterdam (SISA) 21/06/06
Bos en Lommer
Al Wafa (*) El Amal 16/02/06
De Boomgaard Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO) 03/10/06
Centrum
– –
De Parel Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Stadsdeel Amsterdam-Centrum (OPOC) 06/02/07
Geuzenveld-Slotermeer
Goeman Borgesius Stichting Westelijke Tuinsteden (SWT) 23/04/07
t Koggeschip (**) Stichting Katholiek Basisonderwijs Amsterdam Nieuw-West (KBA) 13/06/06
Dr. O. Noordmans Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) 16/10/06
Noord
Bonkelaar Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) 22/01/07
Dorus Rijkers Stadsdeel Noord 30/05/06
Krijtmolen Stadsdeel Noord 06/03/07
– –
Piramide Stadsdeel Noord 06/03/06
Vier Windstreken Stadsdeel Noord 10/01/06
Vogelnest Stadsdeel Noord 20/02/07
Oost-Watergraafsmeer
Frankendael Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) 19/03/07
Osdorp
Visser ’t Hooft Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) 08/01/07
Oud-West (geen)
Oud-Zuid (geen)
Slotervaart
– –
Ru Paré Stichting Westelijke Tuinsteden (SWT) 26/03/07
Westerpark
Spaarndammer Stadsdeel Westerpark 26/03/07
Zeeburg
Daltonschool Neptunus Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) 12/03/07
Evenaar Stadsdeel Zeeburg 20/11/06
Flevopark Stadsdeel Zeeburg 12/02/07
Olympus Stadsdeel Zeeburg 13/02/07
Piet Hein Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs IJburg (STABIJ) 20/02/07
Zuideramstel
School van Maas en Waal Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Zuideramstel (bopoZuiderAmstel) 12/03/07
Zuidoost
16e Montessori Gaasperdam Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Zuidoost (Sirius) 12/04/07
Achtsprong Bijzonderwijs 04/06/07
Bijlmerhorst Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Zuidoost (Sirius) 24/04/07
Cornelis Jetses Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Zuidoost (Sirius) 08/05/07
Crescendo Vereniging School der Evangelische Broedergemeente Amsterdam 19/03/07
– –
Holendrechtschool Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Zuidoost (Sirius) 04/07/05
– –
Mobiel Bijzonderwijs 05/10/04
Toelichting
In de kolom ‘owinsp’ wordt het kwaliteitsoordeel van de onderwijsinspectie weergegeven, – = risicovol (vroeger ook aangeduid als zwak) en – – = zeer zwak. Op de website www.owinsp.nl zijn de rapporten van de onderwijsinspectie over de scholen eenvoudig te vinden door te zoeken op plaatsnaam en schoolnaam.In de kolom ‘per’ staat de datum van het per 1 oktober 2007 meest recente schoolbezoek van de inspectie waarop de kwaliteitsaanduiding ‘risicovol’ of ‘zeer zwak’ is gebaseerd.Een uitgebreid onderzoek van de inspectie met een bezoek aan de school, observaties van lessen, bestudering van documenten en eventueel ook gesprekken met personeel, leerlingen en ouders heet een Periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Een risicovolle school krijgt in de meeste gevallen na twee jaar (soms sneller) opnieuw een PKO waarbij de inspectie een nieuw kwaliteitsoordeel zal geven. In de tussentijd voert de inspectie wel een jaarlijks onderzoek (JO) uit waarbij de school niet wordt bezocht maar waarbij een aantal documenten worden bestudeerd. In principe kan in een JO het kwaliteitsoordeel niet worden aangepast, een school zal daar dus in de regel twee jaar op moeten wachten. De school kan in de tussentijd natuurlijk zelf wel ouders, personeel en omgeving actief informeren over de verbeterinspanningen.(*) Van de Al Wafa is een recenter rapport beschikbaar, opgesteld op basis van een jaaronderzoek (JO) op 26/04/07. Daarin staat dat de school serieus aan de slag is gegaan met de in 2006 door de inspectie geconstateerde aandachtspunten, maar ook dat verschillende zaken nog aandacht behoeven en kwetsbaar zijn.(**) Ook van ’t Koggeschip is een recent rapport beschikbaar op basis van een jaaronderzoek (JO) op 2/7/2007. Daarin schrijft de inspectie kennis genomen te hebben van verbeteractiviteiten die aansluiten op de door de inspectie geconstateerde aandachtspunten. De dalende lijn bij de eindopbrengsten, die in 2006 voor de inspectie reden was om de onderwijskwaliteit als ‘risicovol’ te bestempelen, is omgezet in een stijgende lijn. Ook de tussenopbrengsten zijn verbeterd, al kennen deze nog steeds zwakke plekken.

 

Per stadsdeel
Percentage risicovolle of zeer zwakke scholen (links) en percentage niet-deelname aan CITO-eindtoets (rechts)
Zuidoost (7/29) 24% 25%
Noord (6/28) 21% 29%
Bos en Lommer (2/10) 20% 33%
Westerpark (1/7) 14% 26%
De Baarsjes (1/10) 10% 30%
Slotervaart (1/12) 8% 19%
Osdorp (1/13) 8% 20%
Centrum (1/13) 8% 10%
Oost-Watergraafsmeer (1/14) 7% 19%
Zuideramstel 1/14) 7% 6%
Oud West (0/6) 0% 17%
Oud Zuid (0/22) 0% 11%
Amsterdam (30/207) 14% 21%
Geuzenveld-Slotermeer (3/10) 30% 26%
Zeeburg (5/19) 26% 20%

Toelichting
Deze tabel laat de samenhang zien tussen het percentage risicovolle of zeer zwakke scholen en het percentage leerlingen dat niet deelneemt aan de CITO-eindtoets vanwege een leerachterstand van anderhalf jaar of meer. De percentages over de niet-deelname aan de CITO-eindtoets zijn op dit moment alleen als gemiddelde per stadsdeel beschikbaar en niet tot afzonderlijke scholen te herleiden (bron: DMO Gemeente Amsterdam). De spreiding over de stad is door OCO gevisualiseerd in een kaartje op deze pagina.

Per schoolbestuur
Percentage risicovolle of zeer zwakke scholen (tussen haakjes aantal risicovolle of zeer zwakke scholen op aantal scholen per bestuur), website schoolbestuur
STABIJ (1/1) 100% www.basisschoolpiethein.nl
VSEBA (1/1) 100% www.crescendo-school.nl
AMAL (1/2) 50% www.stichtingelamal.nl
Stadsdeel Zeeburg (3/7) 43% www.zeeburg.amsterdam.nl
Stadsdeel Noord (5/13) 38% www.noord.amsterdam.nl
SISA (1/3) 33% www.as-siddieq.nl
Stadsdeel Westerpark (1/3) 33% www.westerpark.amsterdam.nl
Sirius (4/14) 29% www.bcsirius.nl
Bijzonderwijs (2/9) 22% www.bijzonderwijs.nl
bopoZuiderAmstel (1/6) 17% www.bopozuideramstel.nl
SWT (2/12) 14% www.stwt.nl
AMOS (5/35) 14% www.amosonderwijs.nl
KBA (1/8) 13% www.stkba.nl
OPOC (1/8) 13% www.opoc-amsterdam.nl
ASKO (1/10) 10% www.askobk.nl
Meer artikelen over Blog