OCO bezoekt ouders op de Boomgaard

Geplaatst door OCO op 18 januari 2011

OCO sprak afgelopen dinsdag 18 februari 2011 met 15 ouders van Boomgaard in Bos en Lommer in stadsdeel West. Deze ouders hadden kinderen uit verschillende groepen, van groep 1 tot en met 8. Ook de directeur was aanwezig in de ouderkamer. Het thema van de bijeenkomst was: “Ouderbetrokkenheid”. Een medewerker van OCO legde uit wat ouderbetrokkenheid is en op welke manieren ouders betrokken kunnen raken bij school.

Behoefte aan meer ouders
Er is een vaste kern ouders die meehelpt met allerlei activiteiten op de Boomgaardschool. De aanwezige ouders gaven aan dat er behoefte is aan meer hulp. Veel ouders hebben namelijk vaak door hun werk/school geen tijd om mee te helpen bij de activiteiten. Er werd gesproken over hoe sommige ouders meer betrokken kunnen raken bij de school. Een van de aanwezigen gaf de tip dat je hen moet laten zien dat hoe meer je betrokken bent op school, hoe beter je kind presteert!

De ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van Marokkaanse, Nederlandse, Surinaamse en Indische afkomst. Het zou fijn zijn als de ouderraad ook een afspiegeling zou kunnen zijn van de verschillende culturen die aanwezig zijn op de school. De OR van de Boomgaardschool heeft dringend behoefte aan ouders van Turkse afkomst die willen meehelpen. Hierbij doet de OR een oproep aan alle Turkse ouders van de Boomgaardschool om zich aan te melden voor de OR.

Betrokken ouders
De ouders die veel betrokkenheid tonen, gaven zelf aan dat zij zien dat hun kind beter presteert op school en zij beter begrijpen waar hun kind mee bezig is. Door actief betrokken te zijn leert de ouder de school, het team en de kinderen beter kennen. Ook vertelde een moeder dat zij door actief betrokken te zijn beter weet wat er speelt op de school. Zij gaf aan dat de taalbarrière op deze manier kleiner werd, omdat zij door het spreken met andere ouders of het schoolteam beter begreep wat er gaande was op de school dan door de nieuwsbrief te lezen.

Gestelde vragen
De ouders hadden weinig vragen over het thema “Ouderbetrokkenheid”. Er werden echter wel een aantal vragen gesteld over de toetsen op de school zoals de CITO-toets, entreetoets en de methodische toetsen van de school (bijvoorbeeld rekentoetsen). De directeur kon hier een toelichting op geven en legde uit dat er een verschil is tussen methode en niet-methodegebonden toetsen. Daarnaast worden de resultaten ook nog met Cito-toetsen gemeten.

Meer artikelen over Blog