OCO-Kalender helpt u het jaar door

Geplaatst door OCO op 26 augustus 2010

U wilt als ouder uw kind goed begeleiden. De basisschool verwacht vaak veel van ouders. Een school ziet graag ouders die proactief zijn, meehelpen en meedenken. Zeker bij het begeleiden van uw kind, maar ook bij gewone schoolactiviteiten rekent de school vaak op de helpende ouders. En dat gaat het beste als u voorgelicht en voorbereid bent. Daarom heeft OCO een kalender ontwikkeld.

In de kalender vindt u een maandoverzicht met ruimte voor uw eigen aantekeningen, de meestvoorkomende schoolactiviteiten en uitleg over de ontwikkeling van een kind in groep 1/2, 3/4 en 7/8. Vult u zelf de specifieke activiteiten van uw school in: de verjaardag van de juf of meester, studiedagen, vrije dagen, MR- vergaderingen, ouderavonden, feesten en het schoolreisje. De meeste vindt u in uw schoolgids. In de kalender is er een basisschool-abc met uitleg van begrippen: wie doet wat op school en wat wordt er bijvoorbeeld van u verwacht bij een verjaardag, overblijven of een tienminutengesprek? En dan is ook nog ruimte voor eigen aantekeningen… De OCO-kalender helpt u het schooljaar door!

OCO-kalender voor groep 1 en 2
Voor het eerst naar school; dat is een hele stap! Voor uw kind, maar ook voor u. U wil uw kind goed begeleiden, veel ruimte geven, maar niet in het diepe gooien. Op de kalender vindt u een maandoverzicht met de meestvoorkomende schoolactiviteiten en een uitleg over de ontwikkeling van een kind in groep 1 en 2.
> Download OCO-kalender groep 1 en 2

OCO-kalender voor groep 3 en 4
Naar groep 3: de kleuter wordt een schoolkind. Was er in de kleuterklas nog volop ruimte om te spelen en te ontdekken, nu begint het ‘echte werk’. De kinderen gaan aan de slag met vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie. Naar groep 4 is vaak een minder spannende overgang. Wel met nieuwe vakken als natuur, tafels leren en moeilijke woorden lezen en schrijven.
> Download OCO-kalender groep 3 en 4

Voor groep 5 en 6 is helaas geen kalender beschikbaar.

OCO-kalender voor groep 7 en 8
Aan het einde van de basisschool wordt nog veel geleerd: zelfstandig leren, taal en rekenen, Engels. Ook wordt vast vooruit gekeken naar de middelbare school. In groep 8 met het basisschooladvies, de citotoets en de schoolkeuze. Maar het begint al in groep 7 met het uitspreken van de verwachting voor het type vervolgschool voor uw kind, extra aandacht op onderdelen waar het wat minder gaat of juist extra vakken omdat het gemakkelijk gaat.
> Download OCO-kalender groep 7 en 8

Meer artikelen over Blog