Tag: ontwikkeling

Zorg en ondersteuning voor peuters op de voorschool

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voorschool

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind op de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Leren lezen op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Leesplezier thuis en in de klas

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Moet mijn kind een klas overslaan?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leren kinderen op de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wanneer is mijn kind klaar voor groep 3?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 3?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 1 en 2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 7?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 4?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 5?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 6?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Voorlezen aan je baby: leerzaam en plezierig!

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Tips aan ouders voor 10-minutengesprek

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is een 10-minutengesprek?

Uit vraag en antwoord > Rapport(gesprek)

Leren ondernemen in de zomervakantie met ImpactZomer020 van Fawaka (en meer zomerprogramma’s voor middelbare scholieren)

Blogbericht van 16 juli 2021

Basisschool De Schakel in Zuidoost: ‘Binnen twee jaar willen we technisch lezen en spelling weer op de kaart hebben’

Blogbericht van 5 november 2020

‘Leesvaardigheid ontwikkelt zich bij kinderen van binnenuit’

Blogbericht van 13 oktober 2020

Het ‘geef-me-niet-de-beurt-register’, Lubach en experts over de leescrisis

Blogbericht van 3 oktober 2020

Studentenraad ROC TOP: ‘medezeggenschap is ook een middel om jezelf beter te leren kennen’

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

OCO-Kalender helpt u het jaar door

Blogbericht van 26 augustus 2010

Leerlingen Jenaplan presteren slechter op taal en rekenen

Blogbericht van 24 juni 2010

Zomervakantie remt ontwikkeling schoolkind

Blogbericht van 23 januari 2009

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Blogbericht van 3 december 2006