6 december 2006: OCO van start in Amsterdam

Geplaatst door OCO op 5 december 2006

Vanaf 6 december 2006 kunnen Amsterdamse ouders en leerlingen met al hun vragen over onderwijs terecht bij OCO, de Onderwijs Consumenten Organisatie. De informatie van OCO ondersteunt onderwijsconsumenten bij het vergelijken, kiezen en beoordelen van een school. OCO is een consumentenorganisatie met een maatschappelijke opdracht: informatievoorziening en belangenbehartiging om onderwijskwaliteit voor iedereen toegankelijk te maken.

6 december 2006 openingsbijeenkomst in De Balie
In het decor van een levende website zal wethouder Ahmed Aboutaleb op 6 december rond 16.00 uur het officiële startschot van de Onderwijs Consumenten Organisatie in Amsterdam geven in De Balie. Gemeenteraadslid Karina Schaapman, die met een motie in december 2004 de basis legde voor OCO, zal over de voorgeschiedenis van OCO en over de noodzaak van een consumentenbenadering spreken.

Activiteiten voor ouders en leerlingen tijdens openingsprogramma
Behalve het formele programma in de grote zaal, in de vorm van een levende website, vinden er in De Balie verschillende activiteiten voor ouders en leerlingen plaats. Voor ouders is er in de Salon het Schoolkeuzespel, zowel voor een schoolkeuze voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen van verschillende leeftijden maken een animatiefilmpje waarin ze laten zien en horen wat ze leuk vinden aan school en wat niet. Als afsluiting vindt er een freestyle rap over onderwijs plaats.

Interactieve website www.onderwijsconsument.nl
Op de website van OCO www.onderwijsconsument.nl wordt informatie over onderwijs in Amsterdam bij elkaar gebracht én begrijpelijk en toegankelijk gepresenteerd. De website wordt gevuld met antwoorden en oplossingen voor veelvoorkomende vragen en problemen uit de praktijk. Onderwijsconsumenten kunnen op de website aangeven wat zij belangrijk vinden in het onderwijs en hoe ze de kwaliteit van diensten en activiteiten van de school waarderen. Zo ontwikkelt OCO zich tot een informatiebron die zowel objectieve beschrijvende informatie over scholen verschaft als de meer persoonlijk gekleurde ervaringen van ouders en leerlingen weergeeft.

Telefoonnummer 020 330 63 20
OCO is vanaf 6 december ook telefonisch voor vragen en ondersteuning van onderwijsconsumenten bereikbaar op 020 – 330 6320.

Vervolgacties en debatten
Behalve via website en telefoon zal OCO door heel Amsterdam contact zoeken met ouders, leerlingen en organisaties om praktijkvragen te verzamelen en informatie te verspreiden. Op basis van veel voorkomende vragen gaat OCO acties ondernemen om knelpunten onder de aandacht te brengen van besturen, politiek en publiek. Voor debatten over grootstedelijke maatschappelijke onderwijskwesties werkt OCO samen met de Balie.
Achtergronden
OCO richt zich op de ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs vanaf de Voorschool tot en met het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs, inclusief het Speciaal Onderwijs.
Vanwege de nadruk op informeren, vergelijken, kiezen en beoordelen is gekozen voor het perspectief van een consumentenorganisatie. Vergelijkbaarheid van resultaten en activiteiten van scholen en keuzebewustzijn van onderwijsconsumenten bevordert de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs. Bundeling van krachten en belangen van de individuele ouders en leerlingen als afnemers van onderwijs in hun positie ten opzichte van de professionele aanbieders van onderwijs rechtvaardigt een consumentenbenadering.
Voor scholen vormt OCO een kans zich positief te onderscheiden door heldere informatie te verschaffen over visie en accenten. Ook biedt OCO scholen de gelegenheid beter zicht te krijgen op hoe ouders en leerlingen het onderwijs ervaren. OCO levert een bijdrage aan het versterken van leerlingmotivatie en ouderbetrokkenheid en aan de communicatie tussen ouders, leerlingen en school.
Amsterdam heeft in Nederland een primeur met het starten van een onderwijsconsumentenorganisatie. Een onderwijsconsumentenorganisatie past in de landelijke ontwikkeling naar meer autonomie voor scholen gekoppeld aan een meer vraaggericht aanbod.
OCO wordt opgezet door Ideeën & Media VGP en wordt in de loop van 2007 omgevormd tot een stichting. Het College van B&W van de gemeente Amsterdam stelde in de zomer van 2006 een subsidie beschikbaar voor de start van een onafhankelijke onderwijsconsumentenorganisatie na een competitie in twee rondes waar tien aanvragen werden beoordeeld door een jury. OCO is voortgekomen uit een motie in december 2004 van gemeenteraadslid Karina Schaapman inzake vraaggericht onderwijs. Eind 2007 wordt OCO geëvalueerd. Daarna besluit de gemeente over structurele subsidie. OCO wordt bij de start begeleid door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, DMO.

Adresgegevens
OCO
Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam
Postbus 15087
1001 MB Amsterdam
www.onderwijsconsument.nl
info@onderwijsconsument.nl
tel 020 330 63 20

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie