OCW publiceert lijst excellente scholen

Geplaatst door OCO op 5 februari 2013

52 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs ontvingen uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ’Excellente School 2012’. Een jury onder voorzitterschap van prof. dr. Fons van Wieringen (oud-voorzitter van de Onderwijsraad) met experts uit de onderwijspraktijk bezocht en beoordeelde het afgelopen jaar 142 scholen die voor het predicaat in aanmerking wilden komen: 90 basisscholen en 52 middelbare scholen. Ook werd de website excellentescholen.nl gepresenteerd om de kennis over excellente scholen te verspreiden.

In Amsterdams in 2012 Ignatius predicaat excellent
Conclusie uit het juryrapport over het St. Ignatiusgymnasium:
“Het Sint Ignatiusgymnasium scoort zeer goed over een periode van drie jaar (2008-2011). De school laat sinds vele jaren een stabiel rendementsbeeld zien, zowel bij de Inspectie als bij andere bronnen.
De leerlingen zijn afkomstig uit een brede laag van de Amsterdamse bevolking. Het zijn moderne ambitieuze leerlingen, die af en toe moeite hebben met hun motivatie. De school is toegankelijk voor sociale klimmers; 34,21% van de leerlingen is afkomstig uit een APC-gebied.
De school organiseert op het terrein van burgerschap en culturele vorming een veelheid aan activiteiten, zowel curriculair, als buitencurriculair. Buitencurriculaire activiteiten worden door ongeveer 30% van de leerlingen gevolgd.
De inrichting van het leerproces kenmerkt zich door een 70-minutenrooster dat leidt tot een verhoging van de kwaliteit van het primaire proces, concentratie en betere evaluatie van de verwerkte kennis en kennis door niet meer dan vijf vakken op een dag. De 70-minutenlessen vragen een aanzienlijke professionaliteit van de docenten. Docenten krijgen de ruimte om zowel binnen als buiten hun vak te presteren en meer opbrengstgericht te gaan werken. Daarnaast blijven docenten sterk verantwoordelijk voor het handhaven van het niveau van de resultaten. Opbrengsten worden geanalyseerd, verbeterplannen worden uitgevoerd.
Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in het benadrukken van de excellentie zowel binnen de verplichte lesstof als daarbuiten.”

Kritiek Dronkers op lijst excellente scholen
Jaap Dronkers reageert in een vraaggesprek in Trouw kritisch op de lijst excellente scholen. Dronkers is hoogleraar onderwijssociologie aan de Universiteit Maastricht en samensteller van de jaarlijkse krantenbijlage ‘Schoolprestaties’. Deze bijlage verscheen jarenlang in dagblad Trouw en wordt tegenwoordig gepubliceerd in de Volkskrant. Dronkers heeft bezwaar tegen het systeem dat scholen zichzelf moeten aanmelden om mee te dingen naar de titel excellente school. In ‘Schoolprestaties’ streeft Dronkers ernaar de gegevens van alle (ca) 450 scholen voor voortgezet onderwijs te verwerken, voor de lijst excellente scholen zijn slechts 142 scholen voor voortgezet onderwijs beoordeeld. Ook merkt Dronkers op dat het lijkt alsof scholen buiten de Randstad zijn vergeten. Verder uit Dronkers kritiek op het gebrek aan transparantie over de weging van de beoordelingscriteria en op het feit dat prestaties kennelijk niet het zwaarste wegen. Tenslotte meent Dronkers dat vooral “subtoppers” die in het door hem samengestelde overzicht ‘Schoolprestaties’ zesjes scoorden zich hebben aangemeld voor de lijst excellente scholen. Dronkers vermoedt dat scholen die al een sterke reputatie hebben en bij ‘Schoolprestaties’ hoge cijfers scoren zich niet hebben aangemeld: “De minister wil met deze lijst excellentie bevorderen, maar hier krijgt de middelmaat een Michelinster.”

Aandacht voor excellente scholen in het buitenland
Trouw meldt dat in Engeland jaarlijks twaalf voortreffelijke scholen worden benoemd met leerlingen uit de laagste maatschappelijke klassen en dat in Duitsland een wedstrijd wordt uitgeschreven voor de beste school met als hoofdprijs 100.000 euro.

Nederland treedt met de aandacht voor excellente scholen in het voetspoor van landen om ons heen. In Duitsland bestaat sinds 2006 de Schulpreis voor één uitzonderlijk goede school.  De Verenigde Staten kennen sinds 2002 Blue Ribbon Schools, een onderscheiding in het bijzonder voor scholen die in moeilijke omstandigheden uitstekende resultaten boeken. De Britse Inspectie voor het onderwijs geeft sinds jaar en dag de kwalificatie outstanding aan scholen die zich sterk positief onderscheiden. Ook in Nederland zal het oordeel van de Inspectie zich op termijn naar het oordeel goed of excellent uitstrekken. De Jury Excellente Scholen is hier de komende jaren een opmaat naar.

Inspectie
De onderwijsinspectie  heeft aangekondigd in de toekomst ook over excellente scholen te gaan rapporteren, het toezichtskader daarvoor is nog in ontwikkeling. Meer informatie over het beleid van de overheid met betrekking tot excellente scholen is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/predicaat-excellente-scholen/

Meer artikelen over Blog