Onafhankelijk Jeugdplatform Amsterdam gaat van start

Geplaatst door Floor Kaspers op 21 juli 2014
In 2014 is op initiatief van de Gemeente Amsterdam het Platform ‘Zorg voor de Jeugd’ opgericht. Dit onafhankelijke Amsterdamse Platform, vormgegeven door ouders en jeugdigen, adviseert de Gemeente Amsterdam (gevraagd en ongevraagd) op een kritische en creatieve manier over effectieve zorg voor de jeugd: thuis, in de wijk, op school of in een instelling. Dit wordt ondersteund door OCO, Cliëntenbelang Amsterdam en Stichting Alexander.

Waarom?

We bestaan om eerlijke en echte invloed te hebben op het denken en doen van zorg voor jeugd in de stad. We staan voor participatie die respectvol en resultaatgericht is. We zijn een aanjager voor en actieve fan van inspraak. En meteen een kritische adviseur voor de gemeente en de wijken. We zijn er voor alle jeugdigen en hun ouders die met zorg voor jeugd te maken hebben.

Activiteiten

Het Platform onderneemt verschillende activiteiten die leiden tot goede belangenbehartiging, of het nu gaat om jeugdzorg, jeugdbescherming, opvoed- of opgroeiondersteuning, jeugdreclassering, passend onderwijs, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen of de zorg voor (licht)verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Onderdelen van het Platform zijn onder andere informatievoorziening aan de doelgroep, onderzoek, monitoring en data- analyse en informele inspraak- en participatiebijeenkomsten.

Zomeragenda

Wat gebeurt er op de korte termijn? Om een vliegende start te maken organiseren wij in de zomer en het najaar brainstorm- sessies. Daarin gaan wij met jongeren, hun ouders en cliëntondersteuners in gesprek over hoe zij willen dat het Platform functioneert, en welke onderwerpen er op de agenda dienen te komen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 augustus 2014 waarbij we achtereenvolgens met jongeren en ouders in gesprek gaan over de conceptverordening jeugd van de gemeente Amsterdam.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met jeugdplatform@clientenbelangamsterdam.nl voor aanmelding voor de bijeenkomst of de nieuwsbrief. Klik hier voor extra informatie: Informatiebrief Jeugdplatform Amsterdam.

Meer artikelen over Blog